[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/08/68380863_1229421257243259_8199560521930768384_n-e1566128479416.jpg» title=»Elisabeth Jørgenvåg
» align=»left» shape=»square» width=»247″]

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/08/68370105_482958945603275_6636468150202269696_n.jpg» title=»Dina Gaupseth
» align=»left» shape=»square» width=»250″]

Utredning av Romsdalsaksen har vært og vil fortsatt være en fanesak for Nordmørslista i neste valgperiode. Romsdalsaksen AS har gjennom sin aksjon lagt et stort press på politikere, og vi i Nordmørslista stiller oss bak dette arbeidet. Romsdalsaksen vil gi innbyggerne på Nordmøre en kortere reisevei både til Ålesund, Vestlandet og Østlandet. Vi vil få en tryggere reisevei uten lange undersjøiske tunneler og et mer miljøvennlig og bærekraftig veitilbud som vil berøre de aller fleste i fylket. Også i Molde vil alternativet som er lagt fram få positive ringvirkninger, da den nye veitraseen legges utenom tettbebygde strøk. Flere meningsmålinger de siste årene har vist at innbyggerne i Møre og Romsdal ønsker seg et alternativ til Møreaksen. Det er derfor godt nytt for Nordmørslista at Fremskrittspartiet med Frank Sve i spissen, er tydelige på at også de ønsker en utredning av Romsdalsaksen.

Nordmørslista ble startet fordi mange opplevde avmakt og manglende forståelse fra politikere på saker som berører lokalsamfunnene. Det er derfor gledelig at vi nå ser at enkelte politiske partier lytter til sine velgere og endrer tidligere standpunkt i saker når de får press fra grasrota eller aksjonsgrupper.

Nordmørslista er klar og tydelig på at vi ønsker å opprettholde 4 sykehus i fylket. Vi vil ha lokal fødeavdeling, barneavdeling og akuttmottak i Kristiansund. Dette er et krav. Siste dagers avisinnlegg gir oss tro på at både lokale og sentrale politikere kan snu i saker når ny informasjon legges på bordet. Det viser at det nytter å protestere. Det nytter å si fra. Vi vil derfor fortsette kampen mot nedleggelse av fødeavdeling og sykehus på Nordmøre og håper flere politikere vil støtte dette kravet i neste valgperiode.

Nordmørslista er en god korrigering i forhold til de etablerte partier. Vi vil derfor fortsette å holde trykket oppe på det vi anser som våre kjernesaker i neste valgperiode!

Elisabeth Jørgenvåg 1.-kandidat for Nordmørslista ved fylkestingsvalget
Dina Gaupseth 4.-Kandidat for Nordmørslista ved fylkestingsvalget

 

 

Nordmørslista mener:

[trx_gap]

[vc_row][vc_column][vc_basic_grid max_items=»120″ style=»load-more» items_per_page=»3″ item=»2951″ grid_id=»vc_gid:1437332511166-e72dc7c84d707d1cc7dbf50269b56d56-0″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column]

[trx_gap]

Se også