Nyheter

Hvorfor regjeringsskifte?

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Etter tjue år med foretaksmodellen er det i år mange velgere som ønsker regjeringsskifte fordi de er lei av at viktige tjenester som sykehus, akuttfunksjoner og fødeavdelinger blir lagt ned, slått sammen og sentralisert, og at mange derfor mister tryggheten i å ha nærhet til lokalsykehuset.

Men dersom det er dette som er motivasjonen til å skifte regjering, er det viktig å huske at det var Arbeiderpartiet som tok initiativ til å innføre foretaksmodellen, og som fikk støtte av Høyre og Fremskrittspartiet til å gjøre det. Det er riktignok mange også innad i Arbeiderpartiet som har innsett at foretaksmodellen har vært en ulykke for landet, og som derfor har ønsket å fjerne den. Senest i år ble det lagt frem forslag på Arbeiderpartiets landsmøte om å fjerne foretaksmodellen, men forslaget ble nedstemt. Arbeiderpartiet vil med andre ord beholde foretaksmodellen (selv om Jonas Gahr Støre sier at han vil «riste» litt i den).

Arbeiderpartiet har stemt ned forslag om å opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund hver gang forslaget har vært fremmet på stortinget. Arbeiderpartiet har dessuten bekreftet mange ganger at de ikke ønsker å opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund, både Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol har vært tydelige på det, og kandidatene i Møre og Romsdal mener at vi skal være fornøyd med et «fødetilbud». Hva er et fødetilbud? Det er ikke godt å si, men de ulike fødeinstitusjonene i Norge blir beskrevet som kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue, så et «fødetilbud» er ihvertfall noe annet. Det mest vanlige fødetilbudet der det ikke er sykehus er jordmor på vakt og følgetjeneste.

Konklusjonen på dette er altså at dersom det er viktig med regjeringsskifte for å fjerne foretaksmodellen og å opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund, så er det viktig å stemme på de partiene som både vil ha regjeringsskifte, som vil fjerne foretaksmodellen og som vil opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund. De partiene er Senterpartiet, SV, MDG og Rødt.

Se også