Ditt medlemskap i Nordmørslista vil gjøre oss sterkere og bedre rustet til å oppnå gjennomslag for våre politiske mål og tiltak for et bedre Nordmøre.
Som medlem får du:

  • Mulighet til å være med å utforme morgendagens politikk
  • Mulighet til å være folkevalgt og tillitsvalgt
  • Delta på arrangementer og møter
  • Tilgang til vårt interne debattforum der du som medlem kan diskutere, fortelle, spørre, og dele med medlemmer fra hele Nordmøre

Type medlemskap