Nordmørslista stiller til valg for å sikre alle innbyggere likeverdig tilgang til det offentlige tjenestetilbudet – også på Nordmøre.

Det handler om å stille krav til nasjonale myndigheter, men det handler også om å opptre ansvarlig og konstruktivt der vi er representert, slik at vi kan samarbeide og bygge opp et flertall for å få til gode løsninger for innbyggerne. Det handler om å samarbeide med de som har de samme målene som oss, både politisk og geografisk. Det som er bra for oss er bra for naboene våre, og omvendt. Hvis vi skal oppnå noe er vi nødt til å samarbeide, og det er slik vi vil arbeide i bystyret og på fylkestinget.

Godt valg!