Nordmørslista er det uavhengige alternativet til de etablerte partiene. Vår viktigste sak er å beholde sykehus i Kristiansund med fødeavdeling og akuttmottak. Vi aksepterer ikke nedleggelse av sykehus eller sykehusavdelinger i Kristiansund nå eller i fremtiden. Vi vil arbeide for å opprettholde og videreutvikle både videregående skole, fagskole og høyere utdanning. Nordmørslista vil dessuten arbeide for flere offentlige arbeidsplasser og bedre samferdselsløsninger på Nordmøre.

I 2023 stiller Nordmørslista til valg ved kommunevalget i Kristiansund, og ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal. Programarbeidet er i gang, men inntil de nye programmene er klare kan du se hva Nordmørslista mener ved å se på programmene fra 2019. Det som vi allerede kan være klare på, er at vi står fast på det som har vært vår politikk hele tiden.

 

Forside Møre og Romsdal

Forside Kristiansund

Forside Aure

 

 


Historikk:

Nordmørslistas valgprogram fra fylkestingsvalget i 2015 og stortingsvalget i 2017 finner du her:

Stortingsprogram 2017 – 2021

Fylkestingsprogram 2015-2019