Nordmørslista er det uavhengige alternativet til de etablerte partiene. Vår viktigste sak er å beholde sykehus i Kristiansund med fødeavdeling, barneavdeling og akuttfunksjoner med traumeenhet. Vi aksepterer ikke nedleggelse av sykehus eller sykehusavdelinger i Kristiansund nå eller i fremtiden. Vi vil arbeide for å opprettholde og videreutvikle både videregående skole, fagskole og høyere utdanning. Nordmørslista vil dessuten arbeide for flere offentlige arbeidsplasser og bedre samferdselsløsninger på Nordmøre.

Nordmørslista stilte i 2015 til valg ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal, og fikk da inn fire representanter på fylkestinget. I 2019 stilte vi til valg ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal og i kommunevalget i Aure og i Kristiansund. I Smøla kommune samarbeidet vi med den lokale lista Smøla til Trøndelag.

Ved fylkestingsvalget fikk vi inn to representanter, ved kommunevalget i Aure fikk vi inn to representanter og ved kommunevalget i Kristiansund fikk vi inn åtte representanter. Smøla til Trøndelag fikk inn én representant.

Ved stortingsvalget 2021 valgte vi å ikke stille til valg. I stedet oppfordret vi velgerne til å stemme på de partiene som var enige med oss i sak, – først og fremst i det som fortsatt er den viktigste saken på Nordmøre: Å beholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund også etter at det såkalte «fellessykehuset» i Molde er ferdig. Vi oppfordret derfor velgerne til å stemme på de partiene som stemte for å opprettholde fødeavdeling i Kristiansund i 2019 og 2020; dvs Frp, Sp, SV, MDG og Rødt. Dette er i tillegg de partiene som er for å fjerne foretaksmodellen.

Disse partiene ville alle kunne bidra til en endring i samsvar med våre verdier og vårt fundament. Dette er dessuten partier som dekker hele spekteret i norsk politikk, og vi mener derfor at alle burde kunne finne et parti å stemme på blant disse partiene.

De partiene som har vært tydeligst i disse sakene økte sin oppslutning i stortingsvalget 2021, og dette førte også til regjeringsskifte. I tiltredelseserklæringen til den nye regjeringen var sykehuset i Kristiansund spesifikt nevnt, og den nye regjeringen har også bevilget penger til å gjenåpne fødeavdelingen i Kristiansund.

Likevel er fødeavdelingen dessverre fortsatt stengt.

I 2023 stiller Nordmørslista til valg ved kommunevalget i Kristiansund, og ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal. Programarbeidet er i gang, men inntil de nye programmene er klare kan du se hva Nordmørslista mener ved å se på programmene fra 2019. Det som vi allerede kan være klare på, er at vi står fast på det som har vært vår politikk hele tiden.

 

Forside Møre og Romsdal

Forside Kristiansund

Forside Aure

 


Historikk:

Nordmørslistas valgprogram fra fylkestingsvalget i 2015 og stortingsvalget i 2017 finner du her:

Stortingsprogram 2017 – 2021

Fylkestingsprogram 2015-2019