Nordmørslista er en tverrpolitisk valgliste i Møre og Romsdal. Nordmørslista ble formelt stiftet 16. april 2015. Bakgrunnen for at Nordmørslista ble stiftet var systematisk skjevfordeling i Møre og Romsdal over lang tid, der de to andre fogderiene, Sunnmøre og Romsdal, ble tilgodesett på bekostning av Nordmøre. Den direkte foranledningen til at Nordmørslista ble stiftet, – «dråpen som fikk begeret til å flyte over», – var beslutningen om å legge ned sykehuset i Kristiansund til fordel for nytt sykehus i Molde i desember 2014.

Nordmørslista stilte første gang til valg ved fylkestingsvalget 2015, og fikk 4 representanter på fylkestinget med veldig gode valgresultater i flere kommuner på Nordmøre.

Nordmørslista stilte til valg ved stortingsvalget 2017, men fikk da ikke nok stemmer til å få inn noen representanter på stortinget.

I 2019 stilte Nordmørslista igjen til valg ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal, og stilte da også til valg ved kommunevalget i Aure, ved kommunevalget i Kristiansund og dessuten i et valgteknisk samarbeid i Smøla kommune gjennom den lokale lista Smøla til Trøndelag.

Ved fylkestingsvalget gikk Nordmørslista her tilbake fra det gode resultatet i 2015, og fikk inn 2 representanter på fylkestinget. I Aure fikk Nordmørslista også inn 2 representanter, og lista Smøla til Trøndelag fikk inn 1 representant. I Kristiansund fikk Nordmørslista inn 8 representanter. I perioden 2019 – 2023 var Nordmørslista dermed det største opposisjonspartiet i Kristiansund, og hadde den nest største partigruppen i bystyret.

Ved fylkestingsvalget i 2023 fikk Nordmørslista inn 1 representant i fylkestinget. Ved kommunevalget i 2023 fikk Nordmørslista inn 5 representanter i bystyret i Kristiansund.