Nyheter

Å bygge bru over fogderigrensene

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Mette-Belden.jpg» align=»left» title=»Mette Belden» width=»120″][trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Nils-Fløystad.jpg» align=»left» title=»Nils Fløystad» width=»120″][trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Elisabeth-Jørgenvåg.jpg» align=»left» title=»Elisabeth Jørgenvåg» width=»120″][trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Runar-Vestheim.jpg» align=»left» title=»Runar Vestheim» width=»120″][trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Mette-Grødahl.jpg» align=»left» title=»Mette Grødahl» width=»120″][trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Stig-ANders-Ohrvik.jpg» align=»left» title=»Stig A. Ohrvik» width=»120″]

 

 

 

 

 

Leder i Møre og Romsdal Høyre, Geir Ove Vegsund, utfordrer i Tidens Krav Nordmørslista og Sunnmørslista på hvordan vi ser for oss å bygge bru over fogderiene i fylket.

Vi skal i denne omgang overse at han samtidig ikke unnser seg for å komme med påstander han ikke har belegg for, når han hevder at vi “kun ønsker å føre politikk til gagn for en region”. Det viser bare at han ikke har tatt seg bryet med å sette seg inn i hva vi ønsker og hva vi står for, men vi skal forsøke å hjelpe til litt med det.

Nordmørslista vil søke å opptre ansvarlig og konstruktivt for å bidra til at fylkeskommunale ressurser blir mer likelig fordelt i hele fylket, på alle fylkeskommunens ansvarsområder. Det innebærer selvfølgelig at vi ønsker at flere ressurser skal fordeles til Nordmøre, men det betyr også at vi vil arbeide for en fordeling som kommer hele fylket til gode, fordi vi ser det som en fordel for alle innbyggerne i fylket at ressursene er likelig fordelt.

Det er bl.a. på dette området flere av de etablerte partiene har sviktet totalt, i sin iver etter å sentralisere grunnleggende tjenester til de som har mest fra før, på bekostning av de som har minst.

Som eksponent for regjeringspartiet Høyre er det ekstra interessant at Vegsund fremholder at han er “opptatt av å bygge fylket sammen, og mener at dette gjøres ved å engasjere seg i partier som har politikk for hele fylket”. Hvis Vegsund leter etter forklaringen på at fogderilister oppstår, anbefaler vi at han leter i eget parti først. Det er mulig han blir overrasket.

Se også