Nyheter

Når starter borgerkrigen?

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Dette spørsmålet dukket opp i sosiale medier like etter at Helse Møre og Romsdal signerte kontrakt med Skanska om bygging av nytt sykehus i Molde – en kontrakt som ikke sier noe om innhold og størrelse på det nye sykehuset – men som likevel forutsetter nedleggelse av sykehuset i Kristiansund og dermed fører til at befolkningen på Nordmøre får uforsvarlig lang avstand til akuttfunksjoner, fødeavdeling og barneavdeling.

Min påstand er at spørsmålet er feil stilt. Spørsmålet vi bør stille oss er ikke når borgerkrigen starter, men når den slutter. Og det er dessverre vanskelig å se for seg at den pågående konflikten skal være over i nær fremtid. Konflikten er tvert imot eskalerende, og det er dessverre ingen løsning i sikte i overskuelig fremtid.

Den langvarige konflikten  mellom lokalbefolkningen på ytre Nordmøre og de som er  ansvarlige for å legge ned sykehuset vårt, ta fra oss nærhet til akuttfunksjoner, føde- og barneavdeling og frarøve oss den tryggheten og sikkerheten likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenesten skal gi, bunner i forhold som er så alvorlig at det handler om liv og død for befolkningen, og er dermed så alvorlig at den kan kalles en borgerkrig i overført betydning, slik begrepet krig også heftet ved den kalde krigen, ikke på grunn av trefninger og krigshandlinger, men på grunn av den reelle trusselen folk har følt på kroppen.

Som i mange andre langvarige konflikter kan det være vanskelig å tidfeste begynnelsen av konflikten nøyaktig, men mange mener at vi må tilbake til juni 2001, da Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet vedtok foretaksmodellen. Noen mener vi må enda lenger bakover i tid, men i alle fall kan man si at foretaksmodellen la grunnlaget for å løfte konflikten opp på nasjonalt nivå.

24. mars 2010 ble det vedtatt å legge ned akutt- og fødeavdeling i Kristiansund, til tross for at et styredokument datert 2. februar 2010 tok utgangspunkt i at Kristiansund sykehus skulle være akuttsykehus med fødeavdeling, mens Molde sykehus skulle være lokalsykehus. Dette kan dermed sies å være den første krigserklæringen i konflikten. Andre vil nok peke på 19. desember 2014, i alle fall er det ingen tvil om at konfliktnivået ble betydelig høyere den dagen det såkalte «fellessykehuset» ble vedtatt lokalisert til Molde, på bekostning av sykehuset i Kristiansund.

Uansett er det ingen tvil om at dette er en langvarig konflikt som ingen ennå er i stand til fullt ut å ane konsekvensene av, og heller ikke er i stand til å se enden av.

Det som er helt sikkert er at konflikten vil bestå inntil akuttsykehus i Kristiansund med fødeavdeling og barneavdeling er sikret for all fremtid.

Se også