Nyheter

Ord og handling. Om fødeavdeling og sykehus

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Ingrid Rangønes og Jan Steinar Engeli Johansen har en disputt gående i Tidens Krav angående holdning til sykehus og fødeavdeling i Kristiansund.

 

Når det nærmer seg valg kan det tidvis være utfordrende å sammenholde ord med handlinger, derfor er det veldig greit at stortingets vedtak alltid blir behørig protokollert. Noe av argumentasjonen dreier seg nemlig om stortingets behandling av representantforslag om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund som ble behandlet i stortinget 14. mai i år.

 

Jan Steinar Engeli Johansen bedyrer i Tidens Krav at han ikke kunne stemme for Arbeiderpartiets forslag, som gikk ut på å stanse nedleggelsen av fødeavdelingen «før oppstart av det nye sjukehuset på Hjelset er fastsett».

 

Det har jeg i grunnen stor forståelse for at han ikke var komfortabel med å stemme for. Jeg ville også hatt problemer med å stemme for et forslag som bare freder fødeavdelingen frem til det såkalte «fellessykehuset» eventuelt står ferdig.

 

Problemet er bare at Jan Steinar Engeli Johansen ikke en gang var til stede under behandlingen av denne saken i stortinget. Dermed kunne han heller ikke stemme for forslag nr. 5 fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, som gikk ut på å stanse nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund og i tillegg kreve at fremtidige endringer i fødetilbud og beredskap må legges frem for stortinget. Dette forslaget burde han jo i grunnen vært til stede og stemt for, dersom han mener alvor med å opprettholde fødeavdeling i Kristiansund.
Samtlige av de representantene fra Fremskrittspartiet som var til stede stemte imidlertid mot dette forslaget, i likhet med samtlige representanter fra Høyre og Venstre. Av Arbeiderpartiets representanter var det bare Marianne Marthinsen som stemte for, resten av Arbeiderpartiets representanter stemte imot, inkludert Tove-Lise Torve fra Sunndal, som møtte for Else-May Botten Norderhus. Av Kristelig Folkepartis representanter var det bare representanten Jorunn Gleditsch Lossius som stemte for, resten av Kristelig Folkepartis representanter stemte imot, inkludert Steinar Reiten fra Averøy. Miljøpartiet de grønne, Rødt, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet stemte for.
Foretaksmodellen har flyttet ansvar fra folkevalgt styring og kontroll til autonome foretaksstyrer som bare svarer for statsråden i helsedepartementet, som ikke er folkevalgt men utpekt av regjeringssjefen. Både Ingrid Rangønes og Jan Steinar Engeli Johansen sier at de er motstandere av foretaksmodellen, og det tror jeg dem på.

 

Men så langt ser det dessverre ikke ut til at noen av dem har nødvendig støtte i partiapparatene sine hverken til å fjerne foretaksmodellen eller til å bevare sykehus og fødeavdeling i Kristiansund.

 

Se også