Nyheter

«Best mulig innhold»

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/08/Stig-e1503830661254.jpg»  title=»Stig Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»200″]

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/05/Linda-Jorunn-Sandnes-e1502709404705.jpg»  title=»Linda Jorunn Sandnes
» align=»left» shape=»square» width=»250″]

Senterpartiet, sykehuspartiet fremfor noen, har utarbeidet et dokument som beskriver hva sykehusene i Møre og Romsdal skal inneholde i fremtiden. I dette dokumentet går det frem at sykehuset på Hjelset skal ha «akuttfunksjonar i øre- nese- hals», og at sykehuset i Kristiansund skal ha « fødeavdeling for normalfødande» og «akuttfunksjon og sengepost i indremedisin».

Det heter også at «Ålesund sjukehus skal vere det mest differensierte sjukehuset i fylket, regionssjukehus» og at «Volda sjukehus skal vere fullverdig akuttsjukehus, med gastrokirurgisk tilbod også om helg».

Hva er det som gjør at Senterpartiet som en av lokalsykehusenes fremste forkjempere mener at Sunnmøre skal ha to akuttsykehus, mens både Nordmøre og Romsdal bare skal ha «akuttfunksjon»? Og hva er det som gjør at tidligere sykehusforkjempere plutselig oppfatter «fødeavdeling for normalfødande» og «avdelingssjukehus med akuttfunksjonar» som en akseptabel løsning? Hva er det som gjør at et DMS med «best mulig» innhold plutselig høres ut som en god avtale?

Ord uten innhold vil aldri gi oss et fullverdig sykehus. «Fødeavdeling for normalfødande» og «akuttfunksjonar» vil ikke gi oss annet enn en høyst midlertidig falsk trygghet. Falsk trygghet inntil det oppstår uventede komplikasjoner ved en antatt «normalfødsel».

Da er vi avhengig av at det finnes et helikopter tilgjengelig, at AMK-sentralen faktisk kaller opp helikopteret, at det ikke er for dårlig vær, at det ikke er samtidighetskonflikter og at helikopterpilotene ikke har sovet for dårlig om natten.

Enkelte avviser riktignok «avdelingssjukehus med akuttfunksjonar» som valgflesk. Men dette er ikke valgflesk. Dette harske kjøttstykket er ikke så mye som et erstatningsprodukt av soya. Om sykehuset blir nedlagt av Solberg, Støre eller av Vedum har fryktelig liten betydning. Om knappene og glansbildene som skal kjøpe vår tillit kalles DMS eller «avdelingssykehus» har like liten betydning. Nedlagt blir det uansett, om alle gir opp kampen og gir sin støtte til noen av de som vil legge ned sykehuset.

Stem på sykehuset. Stem Nordmørslista.

Se også