Nyheter

Manglende svar fra både HMR-direktør og prosjektleder for DMS

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Bystyret i Kristiansund ble i forrige uke informert om planene for nytt sykehus i Molde og DMS i Kristiansund, og bystyrerepresentantene fikk anledning til å stille spørsmål til direktør Øyvind Bakke og prosjektleder for DMS, Joakim Varvin.

Jeg stilte følgende spørsmål i bystyret:

Ordfører.

Det er interessant å høre om de funksjonene som er tenkt inn i et DMS i Kristiansund.

Men alt dette er jo ting som egentlig kan utføres hvor som helst, planlagte inngrep som det ikke er noe problem å reise for å få utført, og så reise hjem igjen samme dag.

Jeg har f.eks. selv vært til behandling ved Oslo universitetssykehus, en reise som er enklere og raskere å gjennomføre enn f.eks. en reise til Ålesund.

Det jeg er spent på, er hva vi kan vente oss av funksjoner som ikke kan utføres hvor som helst, fordi vi er avhengig av å komme frem fort, som ved pustestans, hjertestans, fødselskomplikasjoner og høyenergiskader, eller funksjoner som det er viktig å ha i nærheten av menneskelige hensyn, som avstanden til barneavdeling, i tilfelle våre kjæreste blir innlagt på sykehus og vi gjerne vil at familien skal ha anledning til å besøke dem hver eneste dag.

Jeg lurer derfor på utsiktene for å få traumeenhet, barneavdeling og fødeavdeling i Kristiansund? Og når jeg spør om fødeavdeling så  mener jeg ikke et «fødetilbud», det kan jo være alt fra forsterka fødestue via kommunejordmor og oppfølging gjennom svangerskapet til drosjeløyve, og drosjeløyve kan i dag ivaretas av uber. Jeg mener en føde poliklinikk med SLT-utstyr.  Jeg skal for sikkerhets skyld spesifisere litt mer:

Jeg lurer på muligheten for å få jordmor, fødselslege, gynekolog, barnelege og spesialist i anestesi på vakt 24 timer i døgnet hver dag gjennom hele året i Kristiansund.

Jeg lurer på muligheten for å få røntgenlege, spesialist i ortopedi, spesialist i bløtdelskirurgi, spesialist i indremedisin og spesialist i anestesi på vakt 24 timer i døgnet hver dag gjennom hele året i Kristiansund.

Så lurer jeg på muligheten for å beholde stedlig ledelse i Kristiansund for all fremtid.

Nå er jeg blant dem som ser på utviklingen i spesialisthelsetjenesten som et nasjonalt problem mer enn et lokalt eller regionalt problem, og jeg er derfor også bekymret for hvilke funksjoner som blir tilgjengelig for Molde og omegn etterhvert som jeg hører at det planlagte sykehuset på Hjelset blir stadig mindre.

På bakgrunn av det vil jeg også gjerne høre hvilke av de funksjonene som jeg har nevnt som er tenkt plassert i det såkalte «fellessykehuset» i Molde. Blir det en barneavdeling der? Ikke bare et visst antall senger tiltenkt barn i en poliklinikk, men en dedikert barneavdeling?

Og blir det en fullverdig traumeenhet? Eller blir det et akuttmottak for stabilisering før videresending til såkalt høyere nivå?

Jeg vil gjerne høre hva både Bakke og Varvin tenker om dette, men det siste spørsmålet kanskje mest til Bakke.

Det eneste jeg kan se at jeg fikk et ordentlig svar på, var en bekreftelse på det jeg fryktet angående barneavdeling, det blir ikke noen fullverdig barneavdeling ved SNR, men det blir avsatt 8 senger til barn i en ordinær sengepost.

I tillegg ble det sagt at fortsatt stedlig ledelse i Kristiansund må vurderes.

De andre spørsmålene ble såvidt jeg kunne registrere ikke besvart, men et manglende svar er jo på mange måter også et svar.

Se også