[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/08/Stig-e1503830661254.jpg»  title=»Stig Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»200″]

Det har vært en usedvanlig kjedelig valgkamp. Mer kan man kanskje ikke vente, når det knapt er mulig å se forskjell på de tre store lenger, ettersom Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gradvis lar rødt og blått smelte sammen til en slags ubestemmelig lillafarge.

Et ørlite løft i underholdningsverdien kan kanskje fornemmes når nestorene Asbjørn Jordahl og Steinar Berge er uenige om hvem som er ansvarlig for vedtaket om det såkalte «fellessykehuset». Jordahl er åpenbart forurettet over at Berge anklager Arbeiderpartiet, og svarer med å vise til at ideen om et «fellessykehus» første gang ble lansert av det lokale helseforetakets første styreleder i 2002.

Men det å peke på helseforetakene, foretaksstyrene og styrelederne er et grep som behendig flytter søkelyset fra det egentlige problemet.

Det egentlige problemet er at Arbeiderpartiet med støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet vedtok den såkalte foretaksmodellen i juni 2001. Da helseforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2002 lå dermed alt til rette for at politikerne kunne flytte ansvaret fra folkevalgt kontroll og styring til foretaksstyrer som skulle drive spesialisthelsetjenesten etter bedriftsøkonomiske prinsipper.

Det er denne ansvarspulveriseringen og flytting av fokus fra befolkningens behov for likeverdig tilgang til spesialistehelsetjenesten til krav om bærekraft og lønnsomhet som er den direkte årsaken til at foretaksstyrene ikke bare har hatt anledning til å treffe beslutninger i strid med befolkningens behov, men som i praksis blir pålagt å treffe beslutninger i strid med befolkningens behov.

Når Jordahl sier at «Fellessykehuset er Høyres verk» er det med andre ord bare delvis riktig. Det riktige er snarere at muligheten til å treffe slike vedtak er Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiets verk.

Jeg tenkte i utgangspunktet ikke å kommentere Asbjørn Jordahls oppfordring om å stryke Arbeiderpartiets førstekandidat ved stortingsvalget. Jeg har for det første full forståelse for oppfordringen. I tillegg er jeg selvfølgelig helt enig med Jordahl når han sier at Nordmørslista har de riktige standpunktene. Påstanden om at det likevel ikke hjelper å stemme på Nordmørslista er jeg derimot ikke enig i.

Foretaksmodellen er grunnleggende udemokratisk, og å stemme på noen av de tre partiene som sørget for å innføre foretaksmodellen er en støtte til foretaksmodellen, bedriftsøkonomisk styring av spesialisthelsetjenesten og det såkalte «fellessykehuset» på Hjelset. Og en stemme på de etablerte partiene er en stemme på fellessykehus i Molde. Uansett hvor mange kandidater som strykes.

 

Se også