Nordmøre utgjør ca 40 % av arealet i Møre og Romsdal.

På dette arealet bor ca 23 % av innbyggerne, som også står for ca 23 % av inntektene til fylket.

For 50 år siden bodde ca 32 % av innbyggerne i fylket på Nordmøre. Nordmøre har dermed mistet 1/3 av sin befolkningsandel i Møre og Romsdal.

I tillegg ser det ut til at Nordmøre blir mindre. Eide blir en romsdalskommune, som følge av sammenslåing med Fræna kommune. Rindal blir en del av det nye Trøndelag, og det vil sannsynligvis også Halsa bli, gjennom sammenslåing med Hemne og Snillfjord

Nordmøre blir dermed mindre både i areal og innbyggertall de neste årene. Dette er dramatisk i et fylke der postnummer og kjøttvekta betyr alt.

Få om noen politiske vedtak møter denne utviklingen. Distriktsinndeksen for 2016 viser at 7 av de 10 dårligst stilte kommunene i Møre og Romsdal ligger på Nordmøre. Det er dessuten et tankekors at store kommuner som Sunndal og Surnadal kommer dårligere ut enn betydelig mindre kommuner i de andre fogderiene. Samtidig er det et faktum at Møre og Romsdal kun er forbigått av Rogaland som det fylket med færrest statlige stillinger.

Den enorme skjevfordelingen av denne type stillinger innad i Møre og Romsdal gjør at Nordmøre kommer skjevt ut og ulikhetene styrkes.

Det er også et faktum at denne type offentlige stillinger er høykompetansestillinger, noe som også er en mangel på Nordmøre.

Det samme gjelder også for fylkeskommunale stillinger utenom de videregående skolene, der denne type stillinger er nærmest fraværende på Nordmøre.

Denne utviklingen kan ikke fortsette, og Nordmørslista vil arbeide for å reversere dette.

Dersom sykehuset i Kristiansund blir nedlagt vil dette misforholdet forsterkes ytterligere.

Ingen av representantene på Mørebenken i inneværende periode har tatt tak i denne problemstillingen. Vi har heller ingen grunn til å tro at de vil gjøre det i denne perioden, siden postnummeret der du bor betyr mer enn rettferdig fordeling i dette fylket.

Se også