[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Fremskrittspartiet er fylkets største parti, ifølge en meningsmåling som Respons har utført for Tidens Krav, Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten.

Grunnen til at Frp er fylkets største parti er selvsagt den massive motstanden mot Møreaksen. Mange velgere unnlater nå å stemme på de partiene som er klare forkjempere for Møreaksen; dvs. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Krf og Venstre. I stedet er det mange som stemmer på de partiene som er mot Møreaksen; Frp, SV, MDG og Rødt. Av disse er det nok Frp som har markert seg mest på denne saken.

De partiene som er mot Møreaksen er også nesten sammenfallende med de partiene som på stortinget har stemt for fortsatt sykehus med fødeavdeling i Kristiansund. Unntaket her er Senterpartiet, som vil opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund, men som altså har vært kjent som forkjemper av Møreaksen.

Årsaken til at Senterpartiet gjør det så bra som de gjør selv om de er for Møreaksen, er selvfølgelig at Senterpartiet sentralt har vært så tydelige på at de vil opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund også etter at det såkalte «fellessykehuset» i Molde er ferdig, og at veldig mange på Nordmøre gjerne vil ha Kjersti Toppe fra Senterpartiet som helseminister.

Det går også tydelig frem av målingen brutt ned på hvert enkelt fogderi, hvor vi ser at Senterpartiet er det desidert største partiet på Nordmøre.

Senterpartiet har mulighet til å forsterke posisjonen sin ytterligere på fylkesbasis ved å snu i aksesaken, men nå begynner det å bli lite tid igjen. Denne målingen er nok dermed veldig nært fasit når stemmene skal telles opp, men det er likevel noe spenning knyttet til sistemandatet. Dersom noen få flere velgere stemmer Sp og SV i stedet for Ap, kan Sp beholde sine to mandater samtidig som SV kan ta ett mandat fra Ap.

Det er også verdt å merke seg at Senterpartiet har ligget høyere på målingene tidligere i sommer enn de gjør i dag, og det betyr at de tidligere målingene kan ha bedre samsvar med forhåndsstemmene enn dagens måling. Det innebærer i tilfelle at Senterpartiet vil ha noe bedre uttelling på valgdagen enn denne målingen viser, og at Arbeiderpartiet dermed vil få litt dårligere resultat.

Det er vel også på tide å innse at det heller ikke i år er noen parti i kategorien «andre» som har mulighet til å komme inn på stortinget. Selv om både INP, Helsepartiet, Pensjonistpartiet og Kystpartiet har mange gode saker, kan det nok dermed være mer fornuftig å legge stemmeseddelen fra ett av de etablerte partiene i stemmeurnen. Er Møreaksen viktigst er det Frp, SV, MDG og Rødt. Er sykehus med fødeavdeling i Kristiansund viktigst, er det dessuten Senterpartiet.

Se også