Nyheter

Pressemelding fra Nordmørslistas årsmøte

Pressemelding

Nordmørslista har gjennomført årsmøte i bystyresalen i Kristiansund rådhus 20. april 2022.

Linda Dalseg Høvik fikk fornyet tillit som styreleder i Nordmørslista. Med seg på laget får hun Stig Anders Ohrvik som nestleder, Arnfinn Vaag, Kjell Dahl og Gunnar Frisnes Bjerkestrand som styremedlemmer, og Alf Aasgård og Per Martin Kjønnø som varamedlemmer.

Årsmøtet vedtok to resolusjoner som vil være særdeles aktuelle frem mot valgåret 2023. I den ene resolusjonen pekes det på Nordmørslistas hjertesaker og Nordmørslistas betydning for Nordmøre, mens den andre resolusjonen legger vekt på Nordmørslistas styrke som tverrpolitisk valgliste.

                                                      

Resolusjon (1)

Vi fortsetter kampen!

Nordmørslista ble stiftet som en reaksjon på skjevfordeling i Møre og Romsdal, som kuliminerte med vedtaket om å plassere det såkalte «fellessykehuset» for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde kommune på bekostning av sykehuset i Kristiansund.

Nordmørslista vil beholde sykehuset i Kristiansund med fødeavdeling, barneavdeling og akuttfunksjoner 24/7/365.

Nordmørslista vil fjerne skjevfordelingen i fylket, samt etablere og opprettholde likeverdige tjenestetilbud i alle deler av fylket.

Nordmørslista vil fortsette å jobbe for lik geografisk fordeling av fylkeskommunale oppgaver og funksjoner på tvers av fogderiene.

Dersom dette ikke lykkes er det nødvendig å se på en ny organisering av fylkeskommunen.

Nordmørslista vil prioritere samferdselsprosjekt som det er bred enighet om i stedet for kontroversielle prosjekt som Møreaksen.

Nordmørslista vil prioritere samferdselsprosjekt utenfor tettstedsbebyggelse som gir kortest mulig avstand og reisetid.

Nordmørslista vil prioritere Halsafjordsambandet, Solskjeltriangelet og RV70.

Så lenge skjevfordelingen i Møre og Romsdal fortsetter, så lenge fylkeskommunen består, og så lenge sykehuset i Kristiansund er truet, er det fortsatt behov for oss.

Nordmørslista går til valg i 2023 for å fortsette å kjempe for et likeverdig tjenestetilbud på Nordmøre.

Resolusjon (2)

Nordmørslistas styrke

Nordmørslistas styrke er at vi er tverrpolitiske, og ikke er bundet av politisk ideologi.

Det betyr at vi er partipolitisk uavhengig, og at vi ikke fronter noen spesiell politisk ideologi utover det som står i partiprogrammet vårt, og som i hovedsak dreier seg om å sikre nærhet til et likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere.

Det å være tverrpolitisk betyr at vi støtter de som er enige med oss i sak. Skal vi oppnå noe, må vi være konstruktive og bygge opp et flertall for det vi tror på. Og da må vi kunne bygge opp et flertall på tvers av politisk ideologi. Vi anerkjenner alle parti som er representert i folkevalgte organer som våre kolleger, som i likhet med oss ønsker å oppnå det beste for innbyggerne, og som vi kan samarbeide med fra sak til sak.

Se også