Nyheter

Vi må ut av Helse Møre og Romsdal

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Bystyret fikk i forrige uke orientering om planene for nytt sykehus i Molde og DMS i Kristiansund. Orienteringen bystyret fikk ga lite nytt, tvert imot fikk vi bekreftet det vi har visst hele tiden. Det har i ettertid også kommet ny informasjon fra planleggingen av det såkalte «fellessykehuset» i Molde, som også bekrefter det vi har trodd.

Helseforetaket vil beholde og videreføre minst mulig i Kristiansund, av 22000 kvadratmeter er det bare behov for 5500 kvadratmeter til det som kalles «DMS» Dermed vil helseforetaket «avhende bygningsmassen i Kristiansund».

Sykehuset i Kristiansund er med andre ord i ferd med å bli nedlagt til fordel for nytt sykehus i Molde. Det er ikke lagt opp til noe forsvarlig fødetilbud i Kristiansund, men det er heller ikke lagt opp til at det fødetilbudet som blir lagt ned i Kristiansund og på Lundavang blir ivaretatt ved det nye sykehuset i Molde. Det blir bare tre fullverdige føderom ved det såkalte «fellessykehuset» (mot 5 i dag), dessuten kan ikke det nye sykehuset håndtere risikofødsler, da må mor reise til Ålesund.

Til Ålesund må vi også for å finne en fullverdig barneavdeling, det eneste som er planlagt på det såkalte «fellessykehuset» i Molde er 8 senger avsatt til barn i en ordinær sengepost.

Dette er absolutt ikke «minst like bra» som de to sykehusene som blir nedlagt, og det er veldig langt unna å gi et «bedre» tilbud til befolkningen i Nordmøre og Romsdal.

Alle i Nordmøre og Romsdal må reise lenger for å finne et tilfredsstillende tilbud for barn og fødsler, og når det gjelder oss på Nordmøre så blir vi i tillegg pålagt å reise til Ålesund, når det for de fleste på Nordmøre ville vært en stor fordel i stedet å reise til Trondheim. Da tenker jeg både på transportvei for syke, skadde og fødende, og på muligheten for besøk under innleggelse.

Som følge av funksjoner som er allerede er fjernet og funksjoner som er vedtatt nedlagt ved sykehuset i Kristiansund, og som følge av funksjoner som ikke blir videreført eller tilfredsstillende ivaretatt ved et eventuelt nytt sykehus i Molde, har befolkningen i Kristiansund og ellers på Nordmøre en betydelig svekket tilgang til spesialisthelsetjenesten.

Som avbøtende tiltak vil jeg foreslå at bystyret skal kreve ambulansehelikopter fast stasjonert i Kristiansund, som skal dekke kommunene på ytre Nordmøre.

For å unngå at pasienter får en unødig lang ambulansetransport frem til behandling, vil jeg foreslå at bystyret skal kreve at Kristiansund blir lagt under St. Olavs hospital ved sykdom og skader som må behandles på overordnet nivå når behandlingen ikke kan skje i Nordmøre og Romsdal, ved risikofødsler og ved innleggelse på barneavdeling.

Jeg vil videre foreslå at bystyret skal arbeide for at Kristiansund i fremtiden skal tilhøre til det nye helseforetaket Helse Trøndelag når de to foretakene i Trøndelag blir sammenslått, i stedet for å tilhøre Helse Møre og Romsdal som i dag.

Jeg vil fortsette å kjempe for sykehuset i Kristiansund, men uansett hva vi klarer å beholde av spesialisthelsetjenesten i Kristiansund, så må det snart være tydelig for alle og enhver at våre behov for- og vår rett til likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenesten, ikke blir ivaretatt i Helse Møre og Romsdal.

Se også