Nyheter

Fagskolen – et argument i regiondebatten?

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Flere har etterlyst fagskolen som argument i regiondebatten. Fagskolen er viktig for Kristiansund, og dermed kan det jo hende at fagskolen burde vært et argument i denne debatten. Men det er ikke selvsagt hvilken side av debatten argumentene passer best på.

Konsulentselskapet Deloitte har på oppdrag fra kontrollutvalget i Møre og Romsdal avdekket at Fagskolen i Kristiansund i en årrekke har vært underfinansiert, og dermed gått med store millionunderskudd, mens Fagskolen i Ålesund har gått med millionoverskudd.

Det er videre verdt å merke seg at fagskolene i Kristiansund og i Ålesund ble drevet i strid med loven fra ny fagskolelov trådte i kraft i juli 2018, da det iht loven skulle vært satt ned et eget styre for hver fagskole, og frem til høsten 2021.

I stedet for å sette ned et eget styre for hver fagskole, vedtok fylkestinget å samle fagskolene i Kristiansund og Ålesund i en enhet; Fagskolen i Møre og Romsdal, med felles ledelse.

Det er liten grunn til å tro at de vedvarende skjevhetene i fylket vil bli bedre med dette grepet. I praksis innebærer dette at Fagskolen i Kristiansund ikke lenger har stedlig ledelse. I stedet er ledelsen nå plassert i Ålesund, ved en fagskole som i en årrekke har vært overfinansiert på bekostning av Fagskolen i Kristiansund, og som også har fått skarp kritikk etter tilsyn ved skolen.

I stedet for å samle ledelsen i Ålesund burde hver fagskole hatt eget styre, egen rektor og sitt eget realistiske budsjett. Dersom dette hadde skjedd, kunne eksistensen av Fagskolen i Kristiansund vært et argument for å fortsette å være i Møre og Romsdal.

Sammenslåing av Fagskolen i Kristiansund og Fagskolen i Ålesund med felles styre gjør det derimot enkelt å fortsette underfinansieringen av fagskolen i Kristiansund og eventuelt å legge ned tilbudet og flytte det til Ålesund når fagskolestyret og/eller fylkestinget måtte finne det for godt. Flytting av studietilbud fra Kristiansund til Ålesund har jo forekommet tidligere også, til tross for at det tidligere har vært to separate enheter.

Det er dermed ingen grunn til å tro at fagskolen i Kristiansund på noen måte er sikret innenfor eksisterende fylkesgrense.

Med det samme fagskolen er tema, kan det imidlertid være verdt å påpeke hvordan nyheter blir presentert for publikum for å stille fylkeskommunen i et positivt lys, uten at det nødvendigvis er grunnlag for det.

Fagskolestyret i Møre og Romsdal gjorde 7. januar et vedtak om å søke om midler for å starte opp et nytt studium innen elektro. Denne nyheten ble publisert på fylkeskommunens nettside ledsaget av et bilde av Fagskolen i Møre og Romsdal i Kristiansund. I Tidens Kravs omtale på nett samme dag blir det brukt et bilde av skoleområdet på St. Hanshaugen i Kristiansund, samtidig som Tidens Krav skriver at [fagskolestyret] «nå ønsker å starte et nytt studium i elektro ved Fagskolen i Møre og Romsdal, som holder til i Kristiansund».

Men at dette studiet får noe som helst med studiested Kristiansund å gjøre er i beste fall ønsketenkning. I saksframlegget til fagskolestyret, som ble enstemmig vedtatt i fagskolestyrets møte fredag 7. januar, er det ikke fagskolen i Kristiansund som blir nevnt, men fagskolen i Ålesund:

«Studiestad Ålesund tilbyr i dag to studie innan elektro; automatisering og elkraft. Eksisterande fagmiljø vil være med i utviklinga av nytt fleksibelt studium. Ved å utvikle fleire studie som er i slekt, vil fagskulen kunne bygge sterkare fagmiljø og auke kvalitet i eksisterande studie.»

Dette er altså en god nyhet for Fagskolen i Møre og Romsdal i Ålesund, men har heller liten betydning for Kristiansund.

Se også