Nyheter

Pressemelding fra årsmøtet 2023

Pressemelding fra årsmøtet 2023

Bystyresalen, Kristiansund rådhus

7. mars 2023

Linda Dalseg Høvik gjenvalgt som styreleder i Nordmørslista

Både styreleder Linda Dalseg Høvik og nestleder Stig Anders Ohrvik ble gjenvalgt på Nordmørslistas årsmøte 7. mars.

Med seg i styret fikk de Gunnar Frisnes Bjerkestrand, Britt D´Angelo og Per Martin Kjønnø. Britt D´Angelo er ny i styret, mens Per Martin Kjønnø er tilbake etter en periode som varamedlem. Per Martin Kjønnø er dessuten valgt som valgkampleder frem mot kommune- og fylkestingsvalget 2023, en rolle han har hatt både i 2017 og 2019.

Nordmørslista går på med friskt mot og stiller til valg for fjerde gang i 2023. Mange trodde at Nordmørslista skulle bli et engangstilfelle da Nordmørslista ble stiftet og stilte til valg for første gang i 2015, men stiller nå altså til valg for fjerde gang.

–De største utfordringene vi hadde på Nordmøre i 2015, og som førte til at Nordmørslista ble stiftet, er de samme utfordringene som vi har i dag, sier Linda Dalseg Høvik og Stig Anders Ohrvik i en pressemelding fra Nordmørslista.

Det eneste som gjenstår for at Nordmørslista skal stille til valg i 2023 er å samle inn nok underskrifter. Siden Nordmørslista ikke er registrert i partiregisteret, må de samle inn nok underskrifter hver gang de stiller til valg.

–Vi håper velgerne vil gi oss fornyet tillit i 2023, men for at det skal være mulig å stemme på oss må vi faktisk ha nok underskrifter.

Årsmøtet vedtok to resolusjoner:

Resolusjoner

1.

Det er fortsatt behov for oss!

Nordmørslista ble stiftet som en reaksjon på skjevfordeling i Møre og Romsdal, som kuliminerte med vedtaket om å plassere det såkalte «fellessykehuset» for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde kommune på bekostning av sykehuset i Kristiansund.

Så lenge skjevfordelingen fortsetter, så lenge fylkeskommunen består, og så lenge sykehuset i Kristiansund er truet, er det fortsatt behov for oss.

Våre viktigste saker:

  • Fødeavdeling og traumeenhet ved SNR Kristiansund
  • Ferge Aure-Hitra
  • Avløse eksisterende fergestrekninger på Nordmøre:
    -Halsafjordsambandet

            -Solskjeltriangelet (Talgsjøen, Edøyfjorden og Vinjefjorden)

            -Todalsfjordprosjektet

  • Opprettholde tilbud ved videregående skoler på Nordmøre
  • Videreutvikle utdanningsmuligheter ved Campus Kristiansund
  • Sørge for tilstrekkelig tilgang til energi på hele Nordmøre

Nordmørslista går til valg i 2023 for å fortsette å kjempe for et likeverdig tjenestetilbud på Nordmøre.

2.

Demokratiske beslutninger

Mindre enn åtte prosent av befolkningen er medlem i et politisk parti. Av de som er medlem i et politisk parti er det enda færre som er aktive. Likevel er det ofte ikke i bystyresalen, i fylkestinget eller på stortinget viktige beslutninger blir tatt. Formelt sett blir det selvfølgelig avholdt voteringer i disse forsamlingene. Men i praksis er beslutningene ofte allerede tatt, på partienes gruppemøter, årsmøter, landsmøter og sentralstyremøter. 

Som folkevalgte opplever vi noen ganger at beslutningene er tatt enda tidligere i prosessen. Kommuneloven sier at alle saker skal ha forsvarlig saksbehandling. Men innimellom føles det som de viktige beslutningene i praksis er tatt allerede i saksbehandlingen. Handlingsrommet er for lite til at vi egentlig har noe reelt valg. Noe av årsaken til at det føles slik, er selvfølgelig at rammeoverføringene fra staten er alt for små, slik at de valgmulighetene vi står overfor egentlig ikke er til stede.

Nordmørslista vil at befolkningen skal bli lyttet til, og at befolkningen skal ha anledning til å uttale seg. Ikke bare i en høring i etterkant av en beslutning som allerede er tatt, men som en del av beslutningsgrunnlaget i forkant av de politiske og de administrative prosessene.

Like viktig er det at de endelige beslutningene blir tatt i folkevalgte forsamlinger, av folkevalgte som står til ansvar overfor velgerne. Politikere kan byttes ut dersom velgerne ikke er fornøyd.

Nordmørslista har jobbet for befolkningen på Nordmøre siden 2015. Nå ber vi om fornyet tillit i 2023. Stem på Nordmøre. Stem på deg selv. Stem på Nordmørslista.

 Styret 2022 – 2023Nytt styre fra 07.03.2023
StyrelederLinda Dalseg Høvik  Linda Dalseg Høvik
NestlederStig Anders Ohrvik  Stig Anders Ohrvik
StyremedlemArnfinn Vaag

Britt D´Angelo
Styremedlem Kjell Dahl

Per Martin Kjønnø  
StyremedlemGunnar Frisnes Bjerkestrand

Gunnar Frisnes Bjerkestrand
VaramedlemAlf AasgårdAlf Aasgård  
VaramedlemPer Martin Kjønnø  Miranda Sandnes

Se også