Nyheter

Hva er egentlig et fødetilbud?

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Flaggene gikk til topps på Nordmøre da det ble kjent at fødetilbudet på Nordmøre var nevnt i regjeringserklæringen. Overskriftene i media antydet at fødeavdelingen i Kristiansund nå er reddet, men det regjeringserklæringen faktisk sier, er at «Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025».

Så hva er egentlig «et fødetilbud»?

I veilederen Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen (Helsedirektoratet, 2010) kan vi lese litt om hva et fødetilbud egentlig er. Et fødetilbud på et sykehus kan være en fødestue, en fødeavdeling eller en kvinneklinikk, og det skilles mellom fødeavdelinger med og uten barneavdeling.

Men et fødetilbud består også av svangerskaps- og barselomsorg, følgetjeneste og beredskap.

Fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk er en del av spesialisthelsetjenesten (sykehus), svangerskaps- og barselomsorgen er en del av primærhelsetjenesten (kommunale tjenester), mens følgetjeneste og beredskap er et samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten; dvs et samarbeid mellom legevakten, den kommunale jordmortjenesten og ambulansetjenesten.

Veilederen sier at de fødende skal ha et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, og det som ligger til grunn for fødetilbudet er seleksjon og differensiering. Følgende avsnitt kan være verdt å merke seg:

«Hensikten med et differensiert fødetilbud er å sikre et variert fødetilbud med seleksjon ut fra en risikovurdering etter gitte kriterier. Kvinner som blir vurdert til å ha risikofaktorer i svangerskapet eller ved fødselen, må enkelte steder påregne lenger reisevei for å føde enn friske kvinner med forventet normal fødsel. Det er påkrevet å gjøre fagmiljøet ved fødeavdelingene mer robuste».

Så hva er egentlig nytt med den nye regjeringserklæringen?

Jo, vi kan selvfølgelig glede oss over at fødetilbudet på Nordmøre er nevnt i regjeringserklæringen. Vi kan glede oss over at det er fastslått at fødeavdelingen i Kristiansund skal åpnes igjen, og at den skal være på plass ihvertfall frem til 2025. Og ikke minst er det veldig bra at det skal utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen. Vi kan også glede oss over at regjeringserklæringen åpner for muligheten for å beholde fødeavdelingen også etter 2025. Men dette siste er altså ikke fastslått.

Det står i regjeringserklæringen at «Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025». Og «et fødetilbud» er altså ikke ensbetydende med en fødeavdeling. Så her er det god grunn til å følge nøye med fremover. Vi kan nok bevilge oss en liten pust i bakken, men vi må være forberedt på å fortsette kampen for å kunne beholde fødeavdelingen også etter 2025.

Se også