Nyheter

Nå er det Arbeiderpartiets vakt!

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Fødeavdelingen i Kristiansund er den eneste fødeavdelingen i Helse Midt som det er et stortingsvedtak på å holde åpen. Fødeavdelingen i Kristiansund er faktisk den eneste fødeavdelingen i hele landet som det er et stortingsvedtak på å holde åpen. Likevel har altså foretaket valgt å stenge akkurat denne fødeavdelingen, i total forakt for stortingets vedtak. Stortinget har svart med å fatte vedtak om at fødeavdelingen skal åpnes igjen, men nå kom beskjeden vi har ventet på. Heller ikke denne gangen blir fødeavdelingen åpnet igjen slik helseforetaket har lovet. Det mangler en gynekolog på vakt hver femte helg.

Den faglige begrunnelsen er sikkert reell, men de nødvendige ressursene finnes. De finnes til og med innenfor eget foretak, men det forutsetter at foretakene har til hensikt å rette seg etter stortingets vedtak. Foretaket bruker sin mulighet som arbeidsgiver til å beordre ansatte hele tiden, men når det gjelder å etterkomme stortingets vedtak, så er det ikke vilje til å bruke arbeidsgivers styringsrett. Problemet er at helseforetakene mener at de er hevet over stortingets vilje. Dette er problemet med foretaksmodellen. Foretaksmodellen er innrettet nettopp for å flytte beslutninger fra folkevalgt styring og kontroll. Og foretakene benytter denne muligheten til fulle. Ikke bare benytter de den, de formelig demonstrerer sin forakt for folkevalgte beslutninger ved å nekte å gjennomføre de styringssignalene de får fra Stortinget.

Så langt har dette problemet vært forsterket av en statsråd som har utvist like mye forakt for stortingets vilje. Når foretaksmodellen har vært satt under kritikk har tilmed foretaksmodellens forsvarere i Arbeiderpartiet pekt på at det ikke er modellen det er noe galt med, problemet er stortingets og regjeringens sammensetning. Mantraet har i åtte år vært at problemet ikke er foretaksmodellen, problemet er at det er Høyre som er i regjering, det er Høyre som har sin statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Det har vært krefter innad i Arbeiderpartiet som har sett problemet og foreslått å endre foretaksmodellen, men Jonas Gahr Støre har sagt nei, Ingvild Kjerkol har sagt nei, og flertallet på Arbeiderpartiets landsmøte har sagt nei.

Men nå er det ikke mulig å skylde på Høyre lenger.

Nå er det din vakt, Jonas! Det er din vakt, Ingvild!

Se også