Nyheter

Fagskolen – enda en forsømmelse

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Konsulentselskapet Deloitte har på oppdrag fra kontrollutvalget i Møre og Romsdal avdekket at Fagskolen i Kristiansund i en årrekke har vært underfinansiert og dermed gått med store millionunderskudd, mens Fagskolen i Ålesund har gått med millionoverskudd.

Det er videre verdt å merke seg at fagskolene har vært drevet i strid med loven siden ny fagskolelov trådte i kraft i juli 2018, da det iht loven skulle vært satt ned et eget styre for hver fagskole.

I stedet for å sette ned et eget styre for hver fagskole har fylkestinget vedtatt å samle fagskolene i Kristiansund og Ålesund i en enhet; Fagskolen i Møre og Romsdal, med felles ledelse.

Det er liten grunn til å tro at de vedvarende skjevhetene i fylket vil bli bedre med dette grepet. I praksis innebærer dette at Fagskolen i Kristiansund ikke lenger har stedlig ledelse. I stedet er ledelsen nå plassert i Ålesund, ved en fagskole som i en årrekke har vært overfinansiert på bekostning av Fagskolen i Kristiansund, og som også har fått skarp kritikk etter tilsyn ved skolen.

I stedet for å samle ledelsen i Ålesund burde hver fagskole hatt eget styre, egen rektor og realistiske budsjett. Dagens organisering gjør det enkelt å fortsette underfinansieringen av fagskolen i Kristiansund og eventuelt å legge ned tilbudet og flytte det til Ålesund når fylkestinget måtte finne det for godt.

Se også