Nyheter

Det hjelper ikke «å riste litt» i foretaksmodellen

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Jonas Gahr Støre har visstnok vært på valgkampturne i Møre og Romsdal, og har besøkt både Molde og Sunndal. I Molde benyttet Støre anledningen til å si noen ord om sykehus, fødetilbud og foretaksmodellen.

Støre sier at det ikke er aktuelt å ha fødeavdeling i Kristiansund. Det er funksjoner som må legges til det såkalte «fellessykehuset» i Molde. Derimot tenker Støre «å riste» litt i foretaksmodellen, og mener at det skal være politikere i styrene i helseforetakene.

Nå er det slik at vi har hatt politikere i styrene i helseforetakene tidligere også, og historien har vist oss at det faktisk ikke løser noe som helst. Styremedlemmene i et helseforetak er der for å ivareta eiers interesser, så det som har betydning er ikke først og fremst hvem eieren har plassert i frontlinja for å ta de hardeste trefningene, men hva eieren mener og hvordan eieren forvalter eiendommen sin. Eieren av et helseforetak er pr definisjon statsråden i Helse- og omsorgsdepartementet, og styremedlemmene i helseforetakene er plassert der for å iverksette og gjennomføre eierens vilje.

Nå er det foretaksmodellen som gjelder, og inntil vi får gjort noe med den er det derfor av avgjørende betydning at vi får plassert en statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet som har vilje til å forvalte eiendommen sin på en annen måte enn Høyre og Arbeiderpartiet. Den eneste helseministerkandidaten som vil gjøre det er Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Kjersti Toppe vil dessuten gjøre litt mer med foretaksmodellen enn «å riste» litt i den, hun vil fjerne hele foretaksmodellen og erstatte den med en modell som ivaretar folkevalgt styring og kontroll.

Nå er det av avgjørende betydning at vi alle bruker stemmeretten vår til å stemme på de partiene som ikke bare vil riste litt i foretaksmodellen, men som vil fjerne den helt. Det er de samme partiene som har vist ved votering på stortinget at de vil opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund: Senterpartiet, Frp, SV, MDG og Rødt.

Se også