Nyheter

Omtrent helt sikkert

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/06/Stig-Anders-Ohrvik-2016-09-16-15.39.50-002.jpg»  title=»Stig Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»200″]

Det er omtrent helt sikkert det, sa min bestefar alltid når han hadde fortalt en skrøne. Meningen var selvfølgelig å understreke det motsatte, når noe er «omtrent» sikkert er det grunn til å være på vakt.

Når Trond Giske er i Kristiansund for å hjelpe et skadeskutt lokallag med valgkampen er det derfor interessant at den beste nyheten han har å komme med er at det er «omtrent sikkert» at det blir kulturhus i Kristiansund dersom det blir regjeringsskifte.

At Trond Giske «nesten» kan garantere kulturhus minner litt om «sykehusgarantisten» Jens Stoltenberg, som var på valgkampbesøk for noen år siden. Nå er Arbeiderpartiet riktignok iherdige i å vise til at folk valgte feil for fire år siden. Det er selvfølgelig grunnen til at de ikke er i stand til å garantere for sykehuset lenger. Så når folk ikke oppfører seg som Arbeiderpartiet vil, kan ikke folk forvente at Arbeiderpartiet skal oppføre seg som de har sagt heller. Greit å vite.

Møre og Romsdal Arbeiderparti har utarbeidet en liste på 13 saker som de mener er viktige for Nordmøre i valgkampen. De fleste punktene på listen kan karakteriseres som en lang liste med selvfølgeligheter, og mange av punktene kan vi lure på hvorfor Arbeiderpartiet ikke allerede har iverksatt for lenge siden.

Hvorfor er for eksempel Campus Kristiansund plutselig interessant for Arbeiderpartiet, som burde vært realisert allerede på 70-tallet? Hvorfor er fergestrekningen Aure – Hitra plutselig så viktig, etter at Nordmørslista fikk gjennomslag for ferge mellom Aure og Hitra i samarbeidsavtalen etter forrige fylkestingsvalg? Hvorfor er «Nordmørspakken» et viktig punkt i Arbeiderpartiets valgkampstrategi for stortingsvalget, etter at Nordmørslista allerede har kjempet den gjennom på fylkestinget? Hvorfor er Halsafjordsambandet som pilotprosjekt så viktig nå, når Arbeiderpartiets representanter på fylkestinget ikke ønsket å løfte opp prosjektet i NTP?

Det mest iøyenfallende med Arbeiderpartiets 13-punktsliste er imidlertid ikke det som står, men det som glimrer med sitt fravær. Som allerede nevnt, Arbeiderpartiet er ikke lenger opptatt av å sikre befolkningen lik tilgang til velferdstjenestene i samfunnet. Når folk slutter å stemme Arbeiderpartiet kan vi bare ha det så godt. Derfor står det ikke på Arbeiderpartiets 13-punktsliste at det skal være sykehus i Kristiansund.

Men helseinnovasjonssenter og kulturhus, det får vi.

Det er omtrent helt sikkert.

Se også