Nyheter

Retoriske grep og realpolitikk

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Når det er vanskelig å argumentere for egne standpunkt er det gjerne fristende å flytte oppmerksomheten over på noe annet i stedet.

Da kommer det godt med å ha markante personligheter som snakker rett fra levra i nærheten. Både Frank Sve og Steinar Wiik Sørvik er kjærkomne skikkelser i slike tilfeller. Lett å angripe og lett å henge ut. Og når man i tillegg har en amerikansk president som Donald Trump å gripe til, så kan man kanskje snakke seg ut av det meste.

Men uansett hva man måtte mene om Sve, Sørvik og Trump, så kommer det totalt i skyggen av grunnleggende tjenester som folk er opptatt av. Som likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenesten. Som nærhet til lokalsykehus. Som forsvarlig faglig barselomsorg. Som å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund.

Det er litt interessant at det er akkurat Donald Trump av alle det gripes til for å tilsløre at Arbeiderpartiet ikke har vilje til å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund. For det er det som er saken akkurat nå. Og det er godt mulig at både Sørvik og Sve kan finslipe både retorikk og ordvalg om det er om å gjøre å unngå å tråkke noen på tærne. Men når alt kommer til alt så er hverken Sørvik eller Sve i nærheten av å overgå den uretten som Arbeiderpartiet nå er i ferd med å gjenta overfor befolkningen på Nordmøre.

Det som er interessant med at det er Trump som brukes til å dreie oppmerksomheten bort fra saken, er selvsagt Trumps motforestillinger mot å ta ansvar for befolkningens tilgang til helsetjenester.

Det er selvsagt alvorlig for amerikanerne. Men det er også alvorlig at Arbeiderpartiet, som i stor grad har bygget opp det norske velferdssamfunnet nå er i ferd med å bygge det ned. Og Arbeiderpartiets leder i Møre og Romsdal forsøker altså å tilsløre det ved å vise til Donald Trump.

Det er mulig jeg tar feil her. Det er mulig at Arbeiderpartiet i voteringen på stortinget 12, mai snur. Det er mulig Arbeiderpartiet ender opp med å stemme for forslaget fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet om å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund. Som Rødt og Miljøpartiet De Grønne allerede har varslet at de vil gjøre.

Men om Arbeiderpartiet 12. mai ender opp med å stemme slik de har varslet at de vil gjøre, så er det altså en beslutning som ligger nærmere Trump enn Gerhardsen.

Bare for å holde på retorikken.

Se også