[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/IMG_0103-e1563493630834.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik» align=»left»shape=»square» width=»300″]

Flere medier lager sine egne «valgomater» frem mot valg, slik at velgerne ved å svare på en rekke spørsmål enkelt kan finne ut hvilke parti de er mest enige med. Ulempen med denne «velgerhjelpen» er at spørsmålene kan bli noe bombastiske, og at det kan være vanskelig å svare ordentlig på spørsmålene uten å vite hvilke forutsetninger som ligger til grunn for spørsmålene og uten å ha anledning til å nyansere svarene.

Et eksempel på at dette kan være vanskelig er Tidens Kravs spørsmål om kommunesammenslåing. Her er påstanden man skal ta stilling til: «Kristiansund kommune bør slå seg sammen med nabokommuner?»

Jeg er ikke kategorisk motstander av kommunesammenslåing, men likevel må jeg svare nei på dette spørsmålet slik det er stilt. Det er flere grunner til dette:

  1. Den viktigste årsaken til at jeg svarer nei på dette i første omgang, er at kommunesammenslåing uten at visse forutsetninger er til stede kan være en barriere for regionendring. Jeg mener at regionendring er mye viktigere enn kommunesammenslåing, og derfor må regionendring enten være avklart først, eller så må regionendring være en del av prosessen og en forutsetning for gjennomføring
  2. Hvilke kommuner er det snakk om? Kristiansund grenser stort sett til sjø, men grenser også til kommunene Averøy og Gjemnes gjennom to undersjøiske tunneler. Er det disse kommunene det er snakk om? Kan det være snakk om andre kommuner, eller eventuelt flere? Ettersom regionspørsmålet er viktig for Kristiansund, tenker jeg at det er naturlig å samhandle med kommuner som deler dette synet. For meg kunne det slik sett vært naturlig å tenke på sammenslåing med Aure og Smøla, men også med Hitra, Frøya og Heim. Det ville vært mindre naturlig å slå seg sammen med kommuner som ikke har interesse av regionendring.
  3. Et gjennomgående trekk ved spørsmål om kommunesammenslåing er at bykommunene gjerne vil slå seg sammen, mens landkommunene gjerne vil bestå alene. Slik har det også vært på Nordmøre. En klar forutsetning for sammenslåing er derfor at en eller flere landkommuner endrer oppfatning.

På bakgrunn av dette kan jeg tenke meg å formulere følgende utsagn:

«Kristiansund kommune bør slå seg sammen med kommuner på Nordmørskysten og Trøndelagskysten som ønsker å være en del av en stor kystkommune i Trøndelag».

 

 

Nordmørslista mener:

[trx_gap]

[vc_row][vc_column][vc_basic_grid max_items=»120″ style=»load-more» items_per_page=»3″ item=»2951″ grid_id=»vc_gid:1437332511166-e72dc7c84d707d1cc7dbf50269b56d56-0″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column]

[trx_gap]

Se også