Nyheter

Skuffet, men ikke overrasket

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

12. Mai skal ny helse- og omsorgsplan behandles i Stortinget. Det vil bli da bli fremmet forslag om å bevare føde og akutt i Kristiansund. Det har i forbindelse med dette vært en viss spenning knyttet til Arbeiderpartiets votering. Denne spenningen ble utløst i dag, da Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol overfor Tidens Krav gjorde det klart at Arbeiderpartiet ikke kommer til å støtte forslaget.

Jeg er skuffet, men ikke overrasket. Arbeiderpartiet sentralt har så vidt jeg kan se støttet nedleggelsen av sykehuset i Kristiansund hele tiden, og også Møre og Romsdal Arbeiderparti og Arbeiderpartiets representanter på stortinget fra Møre og Romsdal har støttet nedleggelsen av sykehuset i Kristiansund til fordel for nytt sykehus i Molde. Det har med ujevne mellomrom blitt forsøkt fremstilt som at Arbeiderpartiet har støttet sykehuset i Kristiansund gjennom ulne uttalelser om å støtte enkeltavdelinger ved sykehuset, men da bare «frem til nytt sykehus står ferdig». Ut fra dette er jeg ikke overrasket over det som blir kjent i dag om at Arbeiderpartiet ikke kommer til å støtte forslaget om å opprettholde føde i Kristiansund.

Dette må være en utrolig trist beskjed å få for Kristiansund Arbeiderparti, som nettopp har bebudet at de vil ha en kristiansunder på andreplass på lista ved stortingsvalget i Møre og Romsdal i 2021.

Jeg har stor respekt for de lokale representantene i Arbeiderpartiet, og vil spesielt fremheve Kjell Neergaard, Berit Tønnesen, Bjarne Elde og Arne Grødahl som fremtredende lokale politikere fra Arbeiderpartiet som jobber hardt og grundig til beste for lokalsamfunnet sitt.

Det må være utrolig frustrerende og demotiverende å bli motarbeidet av sitt eget parti, og å få dette nå frem mot stortingsvalget neste år. Selv om Kristiansund Arbeiderparti skulle lykkes i å få andreplassen på lista, så tror jeg at valgkampen blir tung etter dette. Velgerne har forlengst vist sin misnøye med de andre partiene som ikke har støttet lokalsykehuset i Kristiansund, både Høyre og Venstre er nesten utradert, og Krf er helt ute fra bystyret. Jeg er spent på hvilke konsekvenser dette nå får for Ap i Kristiansund fremover.
Arbeiderpartiet har vært en sentral aktør i prosessen med å legge ned sykehus, både ellers i landet og i Møre og Romsdal. Men til nå har Arbeiderpartiet hatt bedre grep om kjernevelgerne sine i Kristiansund enn for eksempel Høyre har hatt.

Dette kan fort snu nå.

Lykke til med valgkampen for andrekandidaten fra Kristiansund. Den blir vanskelig.

Se også