Nyheter

Endelig blir det jul igjen!

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/06/Stig-Anders-Ohrvik-05-e1496356571221.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»150″]

Det er snart jul, og på Nordmøre er vi selvfølgelig spente på hvilke julegaver vi får i år. Med vedtak om nedlagt sykehus og nedlagt politimesterembede friskt i minne lurer vi naturlig nok på hvilke gode nyheter som venter i år. Nedleggelse av trafikkstasjonen? Nedleggelse av NAV-kontoret? (Ja, hadde ikke det vært ironisk?) Nedlagt fødeavdeling, kanskje?

For øyeblikket ser det ut til at årets store og gode nyheter er at fantasifosteret SNR, et drømmeslott for enkelte og et mareritt for andre, stadig trekker ut i tid. Den katastrofalt dårlige økonomien i helseforetaket er etterhvert vel kjent, og nå når kassakreditten er oppbrukt begynner de å bruke av lånet som er øremerket SNR.

I tillegg til den rent økonomiske utfordringen ble det i dag kjent at prosessen med byggingen er ytterligere utsatt i påvente av evalueringer av den avlyste anbudsprosessen. Det ironiske her, er at dette fremstilles som dårlige nyheter. Styreleder Ingve Theodorsen sier til Sunnmørsposten at «det ikke er morsomt å utsette SNR-prosjektet gang på gang. Dette gjelder både overfor de ansatte, men også innbyggerne i Møre og Romsdal».

Men etterhvert som det går opp for stadig flere at fantasifosteret SNR aldri kommer til å bli det som det var forutsatt å bli, er det også stadig flere av innbyggerne i Møre og Romsdal som er vel tilfreds med at SNR blir utsatt gang på gang. Stadig flere får øynene opp for at SNR faktisk ikke gagner en eneste pasient i hele Møre og Romsdal.

Pasienter på Sunnmøre kommer til å lide under den dårlige økonomien hele foretaket blir påført som en direkte følge av SNR. Pasienter på Nordmøre får som kjent en uforsvarlig lang vei til sykehus ved høyrisikosvangerskap, pustestans, hjertesvikt og høyenergiskader. Og nå som økonomien i prosjektet blir stadig dårligere og prosjektet stadig blir mer nedskalert går det kanskje opp for stadig flere også i Molde og omegn at SNR gir et mye dårligere tilbud enn det romsdalingene er vant til ved Molde sjukehus på Lundavang.

En organisasjon i krise prøver å holde hodet over vannet ved å knytte til seg flere eksterne konsulenter som kan peke på problemer og ikke minst løsninger. Jeg kan godt gi helseforetaket ett eller to gode råd helt gratis (Men hvis det er nødvendig for å nå frem til de besluttende organene kan jeg selvfølgelig levere en skyhøy faktura sånn for syns skyld).

Forutsetningene for det såkalte «fellessykehuset» er forlengst brutt. Én ting er at det skulle ha en plassering som det skulle være mulig å bli enige om, men den forutsetningen forsvant allerede da de såkalte bynære alternativene ble lansert.

Men forutsetningen om et «robust» sykehus bør ha interesse for flere enn befolkningen på Nordmøre. Forutsetningen om at det såkalte «fellessykehuset» skulle bli et «robust» sykehus som minst skulle inneholde like mye som de to eksisterende sykehusene inneholdt, den forutsetningen sprekker som trollet når realitetene kommer frem i lyset.

Det er på tide å stanse prosjektet og å gå tilbake til nullalternativet. I tillegg til å redde flere pasienter kan det kanskje redde noen i overkant anstrengte naboforhold også.

Se også