Nyheter

Nordmørslista – Sammen for Nordmøre!

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Per-Martin-Kjønnø.jpg» title=»Per Martin Kjønnø
11. kandidat» align=»left» shape=»square» width=»200″]

Vi har nå i snart en måned hatt gleden av å drive valgkamp for Nordmørslista. I denne perioden har vi besøkt alle kommuner på Nordmøre. Overalt har vi blitt tatt godt i mot og møtt mange hyggelige mennesker, diskutert politikk, fått positive innspill og anerkjennelse for at vi er partipolitisk uavhengige, og at vi stiller med listekandidater med tilhørighet fra hele Nordmøre.

Det er spesielt to ting som vi har merket oss. Det ene er at det er utrolig mange sinte og skuffede velgere der ute. Folk på Nordmøre er rasende på både AP og H. En annen ting er at flere nå skulle stemme på fylkestinget.

Etter det som har skjedd i sykehussaken og følgene av den, har det oppstått en politisk oppvåkning av folk på Nordmøre. De er blitt mer bevisste, har satt seg inn i saker, og skjønner nå at de selv kan bidra til Nordmøres felles fremtid med et bredt folkelig engasjement. Det er slutt på å stole på andre og håpe på at de tar de riktige avgjørelser.

Dette er grunnen til at Nordmørslista har blitt et alternativ ved fylkestingsvalget i 2015 – vi ønsker forandring. Vårt mål er å ha innflytelse nok til å bidra til at Nordmøres befolkning får sin del av de ressursene fylkeskommunen har ansvar for å fordele.

Vi har den siste tiden merket en positiv energi rundt Nordmørslista, mange sier de vil stemme på oss, mange sier de allerede har forhåndsstemt på oss. Meningsmålingene melder om økende oppslutning og etter siste meningsmåling er vi fylkets 2. største parti på Nordmøre. Det ser ut til at vår visjon fra i vinter med å skape en folkebevegelse som samler HELE Nordmøre er i ferd med å bli en realitet.

Det ser nå ut til at Nordmørslista ligger an til å få inn 5 dyktige Nordmøringer inn på tinget, og at vi kommer i den viktige vippeposisjonen, som gir oss ekstra mulighet for å påvirke maktbalansen på fylkestinget. Hjelp oss med din stemme, og vi lover å stå på for Nordmøres interesser.

Viktige saker for Nordmørslista er helse og likeverdige helsetjenester, hvor vi vil være pådriver for at fylkeskommunen skal ha fornyet fokus på helse, og at barn og voksne skal føle seg trygge på å få hjelp når de trenger det, og likeverdige helsetilbud for barn og voksne, også på Nordmøre.

Nordmørslista vil arbeide aktivt for et bredere utdanningstilbud i nordfylket. Et fast høyskoletilbud i Kristiansund, samt sikre bestående og videreutvikle fagskolene og videregående skoler.

Realisering av viktige samferdselstiltak vil bidra til et utvidet bo- og arbeidsmarked og bedre transportkjeden for næringslivet mellom ytre og indre Nordmøre. Inntil de ulike fergeavløsningsprosjektene er realisert vil Nordmørslista arbeide for gode samferdselsløsninger på Nordmøre. Nye og større ferjer, basert på miljøvennlig fremdrift kombinert med økt frekvens på kveld og helg. Fullføring av riksvei 70 hele strekningen mellom Oppdal og Kristiansund, Todalsfjordprosjektet, Talgsjøtunellen med tverrfjordforbindelse mellom Tustna og Halsa, fergefri kryssing av Halsafjorden er sammen med ny ferge mellom Aure og Hitra er prioriterte saker.

Nordmørslista vil aktivt være iniativtaker og pådriver for å kreve flere fylkeskommunale og statlige kompetansearbeidsplasser til Nordmøre. Vi vil også fremme forslag om å desentralisere deler av fylkesadministrasjonen fra Molde til andre steder i fylket. I tillegg vil vi arbeide for økte bevilgninger med omstillingsmidler fra fylket til nordmørskommunene, som bedre gjør dem i stand til å drive lokal næringsutvikling, bygde- og kompetanseutvikling. Målet vårt er å utvikle attraktive lokalsamfunn og skape nye arbeidsplasser. Dette vil medvirke til utvikling av nettverk mellom ulike aktører, som gjennom samarbeide kan utfylle hverandre i tjenesteproduksjonen på tvers av kommunegrenser.

Hvor stor innflytelse Nordmøre ønsker at Nordmørslista skal ha på fylkestinget, er det nordmøringen som bestemmer. Alt er til syvende og sist kun opp til den enkelte velger. Vi vil ha reell innflytelse over beslutninger som angår hverdagen vår. Skal vi oppnå det, teller hver eneste stemme på Nordmørslista.

Som uavhengig liste har Nordmørslista den nødvendige frihet til å motvirke skjevfordelingen av statlige og fylkeskommunale ressurser. Vi er klare for endring, og valget er enkelt: Stå sammen for Nordmøre – bli med på å skape positiv endring.

Godt valg, og bruk stemmeretten din !

Se også