Nyheter

Valgkampen er i gang

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Valgkampen starter tidlig i år.

Det er riktignok ikke valg før til neste år, men den voteringen vi står overfor i stortinget 2. april 2020 vil nok langt på vei kunne fortelle hvordan store deler av velgermassen på Nordmøre vil stemme ved stortingsvalget 2021. Ja, ikke bare på Nordmøre. Bunadsgeriljaen er landsdekkende, og selv om det er en organisasjon som er partipolitisk uavhengig, så er det nok ikke noen overdrivelse å fremholde at medlemmer og støttespillere av Bunadsgeriljaen er mer enn litt opptatt av å opprettholde eksisterende fødeavdelinger.

Sannhetens øyeblikk

Så når Senterpartiets forslag om å opprettholde fødeavdeling i Kristiansund også etter realisering av det såkalte «fellessykehuset» i Molde kommer opp til votering 2. april 2020 så er det et sannhetens øyeblikk for mange, men kanskje særlig for velgere som vurderer å stemme Arbeiderpartiet, og for velgere som vurderer å stemme Fremskrittspartiet.

Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har prøvd å fremstå som forsvarere av spesialisthelsetjenesten generelt og fødeavdelingene spesielt, men Arbeiderpartiet har så langt begrenset seg til å ville holde fødeavdelingen i Kristiansund åpen «frem til nytt sykehus i Molde står ferdig», akkurat som om nytt sykehus i Molde løser problemene med lang reisevei for fødende på ytre Nordmøre.

Si en ting, gjøre noe annet

Fremskrittspartiet på sin side har gang på gang gjort det de er best til; å si én ting og å gjøre noe annet. Fremskrittspartiet har gang på gang snakket varmt om å opprettholde spesialisthelsetjenesten og fødetilbudet, men ikke en eneste gang har de benyttet anledningen til å votere i samsvar med sine egne utsagn når de har hatt anledning til det ved behandling i stortinget.

Velgernes hukommelse har ofte vist seg å være sørgelig kort. Men på Nordmøre stanset tidsregningen i desember 2014 med vedtaket om å legge ned sykehuset i Kristiansund til fordel for nytt sykehus i Molde. Velgere på Nordmøre vil ha dette i ryggmargen ved hvert eneste valg frem til føde og akutt i Kristiansund igjen er sikret for fremtiden og ikke lenger er nedleggingstruet.

Sikker plass på stortinget

Voteringen i stortinget 2. april 2020 vil slik sett være en god indikasjon på hvilke kandidater fra Nordmøre som kan ha mulighet til å få en taburett på stortinget i neste periode.

Det er kjent at Kristiansund Arbeiderparti kjemper for å få en kandidat på «sikker plass» ved nominasjonen til stortingsvalget, men hvor «sikker» en slik plass er vil i stor grad være avhengig av Arbeiderpartiets votering i stortinget 2. april. På samme måte vil Fremskrittspartiets votering i stortinget 2. april kunne si noe om Fremskrittspartiets mulighet til å sende representanter fra Nordmøre på «sikker plass» til stortinget.

Hjelp til å huske

Vil velgere på Nordmøre sende flere representanter til stortinget for å stemme ned føde og akutt i Kristiansund? Det er selvsagt mulig å gamble med velgernes korte hukommelse, men for to partier som tidligere har prøvd å selge seg inn hos velgerne som forsvarere av spesialisthelsetjenesten så vil det gi et særdeles dårlig utgangspunkt frem mot stortingsvalget å stemme ned Senterpartiets forslag 2. april. Velgerne husker. Og om nødvendig skal de få hjelp til å huske.

Se også