Nyheter

– Det må bli fortgang i fergefri forbindelse over Talgsjøen

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Fergesambandet Seivika–Tømmervåg var torsdag morgen innstilt på grunn av tekniske problemer, det vil si at Aure og Smøla var isolert fra regionsenteret Kristiansund til kl 11. Det påfører reisende store ulemper og tap av både tid og penger når de ikke når fram til jobb, skole og andre avtaler. 

Både for næringsdrivende og arbeidstakere påfører det store ekstraomkostninger som de må dekke selv. Jeg kjenner selv næringsdrivende som sto og ventet på Tømmervåg som måtte leie inn ekstrahjelp fordi ferga var innstilt.

Det er bra at det jobbes med fergetakster, bedre og mer miljøvennlige ferger og økt frekvens, men uansett er dette problemer man aldri blir ferdig med så lenge ferga ligger der som en barriere. Det er på tide å få fortgang i fergefri forbindelse over Talgsjøen, og for å få til det er det nødvendig å koble på Trøndelag.

Uavhengig av regionspørsmålet, så er det underkommunisert hvor stor betydning bedre samferdsel langs kysten mellom Nordmøre og Trøndelag vil ha både for kystkommunene på Nordmøre og for Hitra og Frøya, som vil få bedre tilgang til flyplass, utdanningstilbud og spesialisthelsetjeneste i Kristiansund. Særlig flyplassen er mye lettere tilgjengelig for Hitra og Frøya enn Værnes, med ferge Aure–Hitra og fast forbindelse over Talgsjøen.

Vi bør se hele kystregionen under ett, og arbeide med både Talgsjøforbindelsen, Edøyfjorden, Vinjefjorden og Aure–Hitra. Til å begynne med er det ferge Aure–Hitra og fergefri forbindelse over Talgsjøen som er viktig, men på sikt bør alle bli fergefri. Det vil utløse fergeavløsningsmidler i 40 år, for pr. i dag tre fergestrekninger, som vil være et viktig bidrag til finansiering. I tillegg bør både Trøndelag og Møre og Romsdal bidra til å få på plass disse viktige forbindelsene.

Bedre forbindelse mellom Hitra/Frøya og Kristiansund vil gjøre det lettere å studere i Kristiansund – vi har allerede studenter fra øyregionen ved HiKSU, og flere bør det bli med nytt campus – det vil gjøre det lettere å bo i øyregionen og arbeide i firma med møtevirksomhet rundt om i landet, ettersom det vil være mulig å ta morgenflyet fra Kvernberget og være tilbake samme dag. Det vil dessuten bedre muligheten for å fly ut fisk fra øyregionen via Kvernberget.

Og uansett hva vi klarer å beholde av spesialisthelsetjeneste i Kristiansund i framtiden, vil denne være lettere tilgjengelig enn St. Olav for beboere i øyregionen – men det er avhengig av bedre forbindelse.

Se også