[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Du har sittet i regjering med Høyre siden 2013, og så er brukerfinansiering av vei det største problemet du finner?

Av Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista

Bompenger er en usosial avgift, som rammer brukerne like mye uavhengig av brukernes inntekt og uavhengig av formålet med transportarbeidet som utføres. Tilhengerne av bompenger påstår at avgiften er rettferdig fordi brukeren selv må betale, men da tas det ikke høyde for at endringer i samfunnsstrukturen fører til økende transportbehov som brukeren i liten grad har innflytelse på. Skoler, barnehager, sykehus, politi, fylkeskommuner og statlige foretak som NAV og Statens vegvesen er bare et lite knippe eksempler på tjenestetilbud som landet over rammes av en sentraliseringspolitikk som uvegerlig fører til økt transportbehov. Og selv om det kan finnes mennesker som sjelden beveger seg langt hjemmefra er det i det samfunnet vi lever i likevel vanskelig å finne personer som ikke har nytte av en godt utbygd infrastruktur. Det er få i vårt samfunn som klarer seg uten et visst forbruk av varer og tjenester som forutsetter en utbygd infrastruktur for å være mulig å levere.

La det ikke være tvil om dette: Jeg er helt enig med Fremskrittspartiet i at bompenger er en uting, og bør fjernes.

Men kjære Siv. Du har sittet i regjering med Høyre siden 2013. Og så er brukerfinansiering av vei det største problemet du finner?

Med Høyre i førersetet har lov-og-orden-partiet Fremskrittspartiet stilltiende akseptert og tatt del i en omfattende politireform som har ført til nedleggelse av tjenestesteder, nedleggelse og sentralisering av politimesterembeder, mindre polititetthet og større avstand mellom publikum og politi i distriktene.

Med Høyre i førersetet har helse-og-omsorgspartiet Fremskrittspartiet stilltiende akseptert og tatt del i en omfattende utarming av spesialisthelsetjenesten gjennom nedbygging og nedleggelse av ambulansetjeneste, sykehus og sykehusavdelinger, fødetilbud og sentralisering av spesialisthelsetjenesten mot befolkningens vilje.

Med Høyre i førersetet har for-folk-flest-partiet Fremskrittspartiet stilltiende akseptert og tatt del i en omfattende samfunnsendring som folk flest faktisk ikke er enige i.

Lurer du av og til på hvorfor dere faller på meningsmålingene, Siv? Liv Signe Navarsete har kanskje svaret. Fra 2005 til 2013 satt hun i regjering sammen med Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet. Liv Signe ble flink til å svelge kameler, men i 2013 fikk Senterpartiet tidenes dårligste valgresultat i et stortingsvalg, etter stilltiende å ha vært med på Arbeiderpartiets snuoperasjon fra å være samfunnsbygger til å ri på New Public-Management-bølgen og legge ned og sentralisere tjenestetilbudet.

Endringer i velgermassen tar tid. Det tok Senterpartiets velgere to stortingsvalg før de oppdaget hva Senterpartiet var delaktig i og straffet både Senterpartiet og den rødgrønne politikken ved stortingsvalget i 2013.

Ved neste korsvei er det kanskje Fremskrittspartiet som blir straffet. Men det er mye mer enn brukerfinansiering av vei som blir vurdert.

 

Nordmørslista mener:

[trx_gap]

[vc_row][vc_column][vc_basic_grid max_items=»120″ style=»load-more» items_per_page=»3″ item=»2951″ grid_id=»vc_gid:1437332511166-e72dc7c84d707d1cc7dbf50269b56d56-0″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column]

[trx_gap]

Se også