Nyheter

Tilbakemeldinger fra velgerne

[trx_image url=» https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Per-Martin-Kjønnø-07-2019-TH.jpg»  title=»Per Martin Kjønnø» align=»left»shape=»square» width=»300″]

Våre listekandidater i Nordmørslista møter utrolig mange fine folk som kommer bort til oss på stand og uttrykker sin støtte til våre saker.

Mange har skjønt at Nordmørslista er det eneste alternativet med støtte lokalt og på fylkesplan, for å bevare og styrke sykehuset i Kristiansund, med fødeavdeling, barneavdeling og akuttmottak med traumefunksjon.

Det samme gjelder også regiontilknytning, hvor Nordmørslista er det partiet som best kan bidra til å angi retningen, slik at det blir samtaler og reelle utredninger med tanke på endring av region, dersom folket i hver enkelt kommune ønsker det. Dette må være basert på et reelt ønske om et godt forhandlingsresultat og ikke slik som da regionssaken var oppe i 2017, der de rødgrønne ordførerne fra AP og SP på Nordmøre, sviktet sine innbyggere med å stoppe den delen av regionproposisjonen som omhandlet Nordmøre.

Vi ser nå helt klart gjennom sykehussaken, trusselen om å legge ned fødeavdelingen på sykehuset i Kristiansund, Møreaksen og sist gjennom tildelingen av offentlige arbeidsplasser at nåværende regiontilknytning, ikke gir Nordmøre, hverken et forsvarlig helsetilbud eller flere offentlige arbeidsplasser.

Eldreminister Listhaug sin tildeling av kontoret for eldreombud til Ålesund og Sanner sin tildeling av tilsynsorgan for den private barnehagesektoren, illustrerer hva vi på Nordmøre har å hente i Møre og Romsdal.

Sterkest inntrykk får vi av velgere som kommer med tilbakemeldinger om eldrepolitikken, etter det sittende bystyre sitt vedtak om nedskjæringer som direkte rammer de eldre rett før sommeren. Spesielt får vi høre at vedtaket om å stenge tilbudet på Barmannhaugen, med ordførerens dobbeltstemme, er opprørende og oppfattes som en lite verdig måte å utøve eldreomsorg på. I dag er beboerne fratatt fellesmåltidene og eldre hjemmeboende som hadde sitt eneste sosiale treffsted på Barmannhaugen, blir isolert hjemme og mister fellesskapstilhørigheten med jevnaldrende. Samtidig går de glipp av aktiviteter og underholdning som ble arrangert. De eldste hjemmeboende enslige, eller de er i omsorgsbolig.

Tenker våre folkevalgte i det hele tatt på hvordan det er å være gammel, enslig og lite mobil i en verden der det meste foregår på nett? Hvordan er det for dem som er vokst opp i store familier der de var tett på, ikke hadde TV, opplevde krigen og det å miste alt dette?

Hvordan kjennes det å sitte alene å spise tilbrakt mat i ensomhet hver dag?

Skal målet om en verdig eldreomsorg oppnås, vil Nordmørslista starte med å opprette møteplasser inklusive transport for eldre aleneboende – slik som Barmannhaugen kafe var. En annen uverdig behandling av eldre er de som kommunen av økonomiske årsaker eller som en følge av feil planlegging av behov, har plassert i kommuner utenfor Kristiansund. De er enda mer isolert og mister i tillegg muligheten til å få besøk av familie, venner og pårørende.

Nordmørslista vil opprette flere sykehjemsplasser og bringe hjem våre eldre. Det handler om verdighet. Denne saken kommer opp på nytt til budsjettbehandlingen på høsten. Vi vil der motarbeide alle kutt som berører eldreomsorg. Da vil Nordmørslista sine representanter prioritere pengene på de viktige oppgavene. Vi skal jobbe for en styrking i dagtilbud for eldre, ved først og fremst gjenåpne Barmannhaugen Kafé. Vi skal styrke eldreomsorgen, med riktig behandling til riktig tid; ved å styrke antallet omsorgsboliger, og øke antall sykehjemsplasser.

Vi skal bidra til tiltak for å få flere og tryggere ansatte i omsorgsektoren og øke grunnbemanningen i eldreomsorgen spesielt. Dette får vi til fordi vi prioriterer pengene på de viktigste oppgavene.

Ønsker du forandring ? Det er opp til deg ! Stem på Nordmørslista, både i kommunevalget og til fylkestinget.

Godt valg!

Se også