Nyheter

Politikk, organisasjon og rolleblanding i Møre og Romsdal

Romsdal regionråd skrev den 3. januar brev til samferdselsministeren og har bedt om et møte angående Møreaksen.

Sitat fra brevet» Bakgrunnen for brevet er at Prosjektet E39 Ålesund-Molde via fjordkryssingen Møreaksen er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2029 og har opsjon på anleggsstart i første seksårsperiode. Dette stortingsvedtaket bygger på en lang faglig og demokratisk prosess. Vi forventer at dette respekteres og at politiske myndigheter på alle nivåer bidrar til at Møreaksen nå kan realiseres snarest mulig, og at det ikke settes i gang nye tilleggsutredninger.»

Dette tolkes som et forsøk på å blokkere utredning av den trolig mye billigere og i manges øyne bedre Romsdalsaksen.

En kan videre lese at NHO Møre og Romsdal, LO Møre og Romsdal, Sunnmøre Regionråd, Romsdal Regionråd, MAFOSS, Maritimt Forum Nordvest og Molde Næringsforum ber om et felles møte med statsråden for gjennomgang av status for prosjektet. Vi ønsker også at fagetaten – Statens Vegvesen Region Midt deltar i møtet.

I brevet blir også de ulike instansene som har skrevet under på brevet presentert.

Om LO Møre og Romsdal kan man lese» regionskontor i Norges største arbeidstaker organisasjon, organiserer omlag 50 000 arbeidstakere i offentlig og privat sektor i Møre og Romsdal.             Kontaktperson: Distriktssekretær Kari Hoset Ansnes (975 72 507)»

Som medlem av et LO forbund reagerte jeg på dette og ønsker ikke å bli tatt til inntekt for Møreaksen. Den har en tvilsom historie og i mine og om mulig i andre LO medlemmers øyne er Romsdsalsaksen et mye bedre samferdselsprosjekt for hele fylket/ regionen.

Hvordan kunne LO som organ gå inn i dette? Distriktssekretær Kari Hoset Ansnes er medlem av kommunestyret i Molde kommune for Arbeiderpartiet. Her er det naturlig å spørre om LO skal drive samferdselspolitikk på denne måten. Er dette drøftet med medlemmene?

Jeg har tidligere pendlet i over 4 år fra Kristiansund til Ålesund på jobb og det ville vært alt for dyrt med Møreaksen. Faktisk så vil ferge være å foretrekke.

Jeg må seriøst vurdere mitt medlemskap i LO hvis jeg og mitt medlemsabonnement blir tatt til inntekt for Møreaksen. Det er et prosjekt som ikke er til hele fylkets beste og definitivt ikke til medlemmene til LO sitt beste da det vil føre til en finansiell kløft midt i fylket.

Jeg er til syvende og sist ikke så veldig overrasket over dette da det gir en god beskrivelse på den politiske kulturen i fylket.

Jeg forventer at LO tar tak i dette og vil oppfordre Kari Hoset Ansnes for fremtiden og opptre ryddig og fremstå som det hun faktisk er i politiske saker. Medlem av Arbeiderpartiet og Molde kommunestyre.

Ronny Wiik Olsen, medlem av LO og Nordmørslista

 

Nordmørslista mener:

[trx_gap]

[vc_row][vc_column][vc_basic_grid max_items=»120″ style=»load-more» items_per_page=»3″ item=»2951″ grid_id=»vc_gid:1437332511166-e72dc7c84d707d1cc7dbf50269b56d56-0″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column]

[trx_gap]

Se også