Nyheter

Nedleggelse av Fødeavdeling – Hvilke følger får det?

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/02/Terje-Hals.jpg»  title=»Terje Hals
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Det er mange som tror at «bare» fødeavdelingen som blir nedlagt. At sykehusets funksjoner for øvrig blir bevart. Slik er det ikke:

1) Når Fødeavdelingen forsvinner, vil også Gynekolog på vakt forsvinne. I beste fall, vil en Gynekolog eller to ha poliklinikk som tidligere, mellom klokken 8 og 16. Deretter vil det ikke være noen spesialister tilstede i denne spesialiteten.
2) Kvinner som før ble lagt inn i sykehuset for operasjoner eller behandling av sykdommer innen fagfeltet Kvinnesykdommer, vil ikke kunne få slike inngrep i Kristiansund. Ingen vil få fjernet sin livmor eller operert et fremfall. Det må foregå på andre sykehus. Dette fordi det ikke vil være spesialister til å tilse eventuelle komplikasjoner eller andre tjenester på kveld og natt.
3) Akutte tilfeller, må også gå til Molde eller Ålesund.
4) Det har vært hevdet at man skal gjøre Dagkirurgi innen Kvinnesykdommer. Dette vil kun dreie seg om pasienter som – med sikkerhet -, vil være ute av sykehuset før klokken fire. Små inngrep som ikke medfører langvarig bedøvelse, vil man kunne få utført. Muligens kan noe vi kaller Koniseringer (behandling av celleforandringer), kunne utføres, men da i lokalbedøvelse. Operasjoner for urinlekkasje, vil man måtte sende annensteds, fordi man ikke kan sende slike pasienter hjem, før man har forsikret seg om at de greier å late vannet problemfritt. Nye metoder innen dette feltet, kan kanskje utføres. Enkle «kikkhullsoperasjoner», vil muligens kunne utføres, men ikke mer avanserte operasjoner.
5) Provoserte aborter ved hjelp av medisiner, vil ikke kunne utføres i Kristiansund. Ofte må de ligge litt utover ettermiddagen og kvelden, før de er hjemreiseklar. Ønsker kvinnen å utføre aborten hjemme, er det mulighet for det. Får hun da komplikasjoner, må hun sendes til Molde.
6) Kreftbehandling blir et felt med usikkerhet. De som er ferdigbehandlet i Trondheim eller Oslo, og som overføres til lokalsykehuset, vil bli sendt til Molde. Oppfølgingsbehandling (cellegift), er det en del uklarheter rundt. Blir det ansatt leger som kan håndtere dette, så kan det kanskje foregå i Kristiansund, men da blir det nødvendig med spesielle avtaler.
7) Barnløshetsutredning, vil fortsatt kunne foregå i Kristiansund
8) Utredning av gynekologiske lidelser, vil fortsatt kunne foregå poliklinisk, i Kristiansund, men bare i sjeldne tilfeller.

Nordmørslista mener:

[trx_gap]

[vc_row][vc_column][vc_basic_grid max_items=»120″ style=»load-more» items_per_page=»3″ item=»2951″ grid_id=»vc_gid:1437332511166-e72dc7c84d707d1cc7dbf50269b56d56-0″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column]

[trx_gap]

Se også