Valg 2017

Olje, beredskap, energi

Beredskap gir trygghet.

Nordmørslista vil arbeide for en sikker og effektiv olje, beredskaps- og energipolitikk.

BEREDSKAPSRESSURSER

 • Videreutvikle offentlige og private oljevernressurser for å redusere eller motvirke miljøkonsekvensene av akutt forurensning dersom det skulle inntreffe i Norskehavet.
 • Styrke beredskapen med utgangspunkt i basemiljøene på Nordmøre, i tett samarbeid med politiets sokkelberedskapsdivisjon i Kristiansund.

BEDRE KRAFTFORSYNING

 • Sikre tilstrekkelig kraftforsyning for kraftkrevende industri

KLYNGER OG BEDRIFTSNETTVERK

 • Bidra til å etablere klyngesamarbeid.
 • Sikre langsiktig finansiering av undervannsteknologistudiet i Kristiansund
 • Videreutvikle sokkelpolitifunksjonen i Kristiansund
 • Initiere oppgradering av eldre vannkraftverk
 • Bidra til å utvide effektinstallasjonen i utvalgte vannkraftverk, installere pumpekraftverk mellom eksisterende magasiner og forsterke nettforbindelsene til Europa og det innenlandske nett. Dette for å kunne bidra med balansetjenester som etterspørres som følge av omfattende utbygging av uregulerbar vindkraft og solkraft i Europa
 • Legge til rette for et bredt leverandør- og servicemiljø for petroleumsnæringen på Nordmøre. «Kortreist vedlikehold»
 • Legge til rette for å få flere driftsorganisasjoner (oljeselskap) og flere kompetansetunge ingeniør og driftsmiljø til å etablere seg på Nordmøre
 • Initiere kunnskapsoverføring mellom næringer, spesielt næringer som er knyttet til havet, som oppdrett, fiske, havkraft, olje og gass
 • Legge til rette for et godt samarbeid mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen
 • En fremtidsrettet offshore-næring med fokus på landbaser, olje og gassfelt, med spesielt fokus på Norskehavet
 • Sørge for at tilstrekkelig areal er tilgjengelig for både nye og eksisterende landanlegg og baser innen olje- og gassnæringen.

 

 

Se også