Nyheter Valg 2017

Representanter for folket

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/08/Stig-e1503830661254.jpg»  title=»Stig Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»200″]

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/05/Linda-Jorunn-Sandnes-e1502709404705.jpg»  title=»Linda Jorunn Sandnes
» align=»left» shape=»square» width=»250″]

Aure kommunestyre behandler denne uka saken Regiontilknytning for Aure kommune, som den siste av de seks kommunene på Nordmøre som etter initiativ fra innbyggerne har foretatt en viss sondering mot Trøndelag. Halsa og Rindal blir en del av Trøndelag, men de andre kommunene som har gjort vedtak i saken har dessverre vist større lojalitet til det politiske miljøet i Møre og Romsdal enn til egne innbyggere. Det finnes imidlertid gode grunner til at folkets representanter i Aure bør ta hensyn til befolkningen i egen kommune, selv om kollegene i Kristiansund, Smøla og Surnadal har prioritert det etablerte i stedet for å ta en beslutning basert på befolkningens beste i tråd med resultatene i de bestilte rapportene.

For selv om de bestilte rapportene som blir fremlagt som en del av beslutningsgrunnlaget viser marginale forskjeller, skal man være særdeles tro mot det etablerte for å bruke rapportene som begrunnelse for å forbli en del av det eksisterende Møre og Romsdal i stedet for å bli en del av det nye Trøndelag.

Den foreløpige rapporten som var kjent for kommunene i slutten av mai 2017 viste at Nordlandsforskning faktisk hadde funnet en faktor hvor Sør-Trøndelag er åpenbart bedre rustet til å møte Nordmøres behov. Sør-Trøndelag er ifølge Nordlandsforskning bedre til å legge til rette for å utnytte havrommet. Den foreløpige rapporten sier derfor at det er en forutsetning for å bli i Møre og Romsdal at Møre og Romsdal innleder samarbeid med Sør-Trøndelag med tanke på å møte utfordringene i havrommet like godt som Sør-Trøndelag.

Dette var en kjensgjerning som egnet seg dårlig som beslutningsgrunnlag når man allerede hadde bestemt seg for å bli i Møre og Romsdal, og dette er derfor tonet ned i den endelige rapporten, etter kommunenes møte 31. mai.

Det er ellers et paradoks at på alle områder hvor det er behov for samarbeid med Trøndelag blir det avvist at fylkesgrensa er en hindring, men når det er snakk om at Nordmøre skal bli en del av Trøndelag, blir en justert fylkesgrense fremlagt nettopp som en hindring.

Det som vedtakene i Kristiansund, Smøla og Surnadal støtter seg på, er at rapportene antyder at det er bedre for Møre og Romsdal at kommunene blir i fylket. Det er vel neppe noen stor overraskelse, men etter vårt skjønn utenfor det kommunestyrene skal ta stilling til. Det kommunestyrene skal ta stilling til, er hva som tjener befolkningen i egen kommune best.

Det blir også brukt som argument at Nordmøre bør forbli samlet. Men når det blir brukt som argument for å bli i Møre og Romsdal, oppstår det en gedigen tankefeil, all den tid det er bestemt at Halsa og Rindal blir en del av Trøndelag. Skal Nordmøre forbli i samme forvaltningsenhet i fremtiden, kan det dermed bare oppnås ved at de andre nordmørskommunene også blir en del av Trøndelag.

For å pynte på vedtakene anfører kommunestyrene at de senere kan jobbe for at hele Møre og Romsdal eller eventuelt Nordmøre og Romsdal kan ble en del av Trøndelag.

Dette er en anførsel som ikke bare unnlater å besvare innbyggerinitiativet, men som er direkte på kollisjonskurs med innbyggerne. Det er ikke bare en unnlatelsessynd, det er en provokasjon. Ikke bare mot befolkningen, men mot det trøndelagsfylket som er en forutsetning for gjennomføring. De som står bak innbyggerinitiativet ønsker ikke at Møre og Romsdal skal bli en del av Trøndelag. De som står bak innbyggerinitiativet ønsker ikke at Nordmøre og Romsdal skal bli en del av Trøndelag. De som står bak innbyggerinitiativet ønsker at Nordmøre skal bli en del av Trøndelag. Og dette er helt i tråd med hva som er ønskelig fra Trøndelags side. Trøndelag ønsker ikke en sammenslåing med Møre og Romsdal, men åpner for en stor grensejustering hvor kommuner på Nordmøre kan bli en del av Trøndelag. Dette er kjent for politikerne på Nordmøre også, og det er derfor en provokasjon når deres alternativ er en fremtidig sammenslåing som knapt noen ønsker.

I tillegg er det altså enkelte momenter som taler for at Aure kommune i enda større grad bør gå videre med utredningen av trøndelagsalternativet.

Aure er den kommunen på Nordmøre som kanskje har aller mest å tjene på å bli en del av det nye Trøndelag. Aure er i en særstilling knyttet til Trøndelag gjennom samarbeidsavtalen mellom Aure, Hemne og Hitra, den såkalte Tjeldbergoddenavtalen. Erfaringene i forbindelse med avtalen viser noen av fordelene et integrert samarbeid mot Trøndelag har for Aure kommune.

Aure kommune grenser i dag til Hemne kommune i Sør-Trøndelag og Halsa kommune i Møre og Romsdal. I fremtiden vil Aure kun ha felles grense på land med det nye Trøndelag, siden Halsa slår seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord og blir en del av Trøndelag. Aure har også landfast forbindelse med Trondheim og Steinkjer, og mye bedre kommunikasjonslinjer nordover enn sørover mot Møre og Romsdal.

I en meningsmåling utført av Sentio i mars 2017 ønsket 74 % av innbyggerne i Aure å bli en del av Trøndelag. Det er altså et overveldende flertall i befolkningen som ønsker dette.

Om kommunestyret i Aure velger å opptre på vegne av seg selv i stedet for å opptre som representanter for egne velgere så er ikke saken over med det. Det er bare to år til det igjen er kommunevalg.

Men det er likevel et problem at sittende kommunestyre ved et slikt vedtak kaster bort to viktige år med tanke på å bli en del av det nye Trøndelag som blir etablert i 2018.

I kommunestyrets vedtak 16.02.2017 heter det at i punkt 4 at «Hvis forhandlingene sammen med de andre kommunene ikke fører frem, blir sak om Aure kommunes regiontilknytning tatt opp på nytt». Videre heter det i punkt 5 at «Med disse punktene mener kommunestyret at intensjonen med innbyggerinitiativet er ivaretatt, og initiativet er dermed ferdigbehandlet». Punkt 5 bygger imidlertid på punkt 4, så innbyggerinitiativet kan ikke sies å være besvart så lenge punkt 4 ikke tas til etterretning.

Nordmørslista støtter Aksjonsgruppa Aure til Trøndelag i at Aure kommune i tråd med innbyggerinitiativet må utrede og forhandle om fremtidig tilknytning til Trøndelag, og at dette deretter må legges frem for folkeavstemming.

I tråd med vedtak i andre nordmørskommuner mener Nordmørslista dessuten at også de andre kommunene på Nordmøre bør utrede og forhandle om fremtidig tilknytning til Trøndelag, og at dette deretter må legges frem for folkeavstemming. Dette er den eneste muligheten for at kommunene på Nordmøre i fremtiden kan være en del av samme forvaltningsenhet, ettersom Halsa og Rindal går til Trøndelag.

Se også