Valg 2017

Tiltakspakke mot arbeidsledighet

Liten vilje til å etablere høyere utdanning, få offentlige arbeidsplasser og stadig flere arbeidsplasser som blir fjernet, har ført til at Nordmøre er et av de områdene i landet som er hardest rammet av arbeidsledighet.

Nordmørslista mener at dette må kompenseres med ekstraordinære tiltakspakker knyttet til de behovene som står udekket på Nordmøre, og som i tillegg kan gi en sysselsettingseffekt både i anleggsperioden og etter fullføring.

Nordmørslista vil derfor ha statlig fullfinansiering av kulturhus, statlig finansiering av høyskole/universitet med breddeutdanning og statlig finansiering av fergeavløsningsprosjektene i «Fergefritt Nordmøre» som ekstraordinære tiltakspakker mot arbeidsledighet.

Se også