[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Stortingsvalget 2021 er over! Noen parti har fått flere mandater siden 2017, og noen har fått færre. En av de tingene som kjennetegner de partiene som har fått flere mandater siden 2017, er at det er de partiene som har vært klare på at de vil fjerne foretaksmodellen. De som har fått flere mandater siden 2017 er også de partiene som konsekvent har stemt for å videreføre sykehus med fødeavdeling i Kristiansund også etter at det såkalte «fellessykehuset» i Molde er ferdig. I tillegg har partiet Pasientfokus fra Finnmark kommet inn, som har som kjernesak å bygge nytt akuttsykehus i Alta. Nå påstår jeg vel å merke ikke at årsaken til fremgangen til disse partiene utelukkende er knyttet til de aktuelle partienes holdning til sykehus med fødeavdeling i Kristiansund, men det er i det minste et gledelig sammentreff.

De partiene som har fått færre mandater siden 2017, er de partiene som vil beholde foretaksmodellen, og som har stemt mot å videreføre sykehus med fødeavdeling i Kristiansund på Stortinget. Unntaket her er Fremskrittspartiet, som har foretatt en helomvending etter å ha gått ut av regjering. Fremskrittspartiet er nå som de er i opposisjon mot foretaksmodellen og for fødeavdeling i Kristiansund.

Malurten i begeret er at de partiene som er for å beholde fødeavdeling i Kristiansund og å fjerne foretaksmodellen fortsatt ikke har flertall i Stortinget, selv ikke etter at Fremskrittspartiet har ombestemt seg og Pasientfokus har kommet til. Men det å gå ut og inn av regjering kan tydeligvis ha betydning for hvilke standpunkt man inntar, så det gir noen muligheter. Kanskje Venstre og KrF også skifter syn på saken nå som de har gått ut av regjering, slik Fremskrittspartiet gjorde? Det ville i tilfelle gitt 85 mandater på Stortinget for å fjerne foretaksmodellen og å opprettholde fødeavdeling i Kristiansund. 87 hvis vi regner med de to nye Ap-representantene fra Møre og Romsdal, som visstnok er for «et fødetilbud» i Kristiansund, og ihvertfall å «riste litt» i foretaksmodellen. Men de lokale venstrerepresentantene har såvidt jeg har registrert sagt at de gleder seg til det nye sykehuset i Molde er ferdig, så sjansen for at Venstre ombestemmer seg er gjerne ikke så stor.

Noen ganger ombestemmer partiene seg når de går ut av regjering, noen ganger ombestemmer de seg når de går inn i regjering. Det er flere enn meg som har merket seg at Senterpartiet har sagt at de ikke går inn i en regjering som vil legge ned fødeavdelingen i Kristiansund. Det betyr egentlig at hvis Arbeiderpartiet vil danne regjering sammen med Senterpartiet, så må faktisk Arbeiderpartiet ombestemme seg. Flere stiller seg tvilende til at dette vil skje, men fallhøyden for Senterpartiet er ganske stor her, så stor at vi snakker om høyenergiskader med behov for lav responstid og nærhet til traumeenhet.

I Aure kommune var det i tillegg til stortingvalget folkeavstemming om regiontilhørighet. Overraskende nok ga folkeavstemmingen en litt annen retning enn innbyggerhøringen. Selv om resultatet både i innbyggerhøring og ved folkeavstemming var veldig jevnt, var det i innbyggerhøringen flertall for Trøndelag, mens det i folkeavstemmingen ble flertall for Møre og Romsdal. To ulike råd som nok gir kommunestyret i Aure en liten utfordring. Uavhengig av at resultatet i en av tre kommuner nå er kjent, er det viktig at innbyggerne i de to andre kommunene også benytter anledningen til å si sin mening, når det etterhvert blir avholdt folkeavstemming også i kommunene Smøla og Kristiansund.

Uansett hva man måtte mene, regiondebatten er snart over i denne omgang. Kommunestyrene er opptatt av å ta hensyn til innbyggernes råd og legge saken bak seg, men med så jevne resultat som i Aure er det uvisst hvor lenge det er mulig å legge saken bak seg før den blusser opp på nytt igjen. Så mange innbyggere som tydelig er misfornøyd med tingenes tilstand er et tydelig signal om at fortsatt skjevfordeling ikke vil bli akseptert.

Samtidig er det lite som tyder på endring. Både Moldes ordfører Torgeir Dahl og stortingsrepresentant Helge Orten er bekymret for det såkalte «fellessykehuset» etter valget, og Ålesund Høyre varslet allerede før valget sin bekymring over at sykehus med fødeavdeling i Kristiansund kan bety mindre penger til sykehusene på Sunnmøre. Det er rørende med naboer som har slik omsorg for oss, ikke sant? Et annet poeng som kan være verdt å merke seg, er at den såkalte «Mørebenken» på Stortinget etter valget vil bestå av 4 representanter fra Sunnmøre, 3 fra Romsdal, og 1 fra Nordmøre. Det er altså også på det området lite endring å spore. Den beste og mest varige løsningen ville kanskje være å fjerne hele forvaltningsenheten. Fylkeskommunen er et eneste stort pengesluk, og alle oppgaver fylkeskommunen har kan ivaretas minst like bra av de to andre forvaltningsnivåene vi har i Norge.

Se også