[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Falske venner er et språkfaglig uttrykk som brukes om ord som er like eller nesten like, men som har ulik betydning på ulike språk. Glass betyr for eksempel is på svensk, snål betyr gjerrig, og rolig betyr morsom.

Noen ganger kan det se ut som vi har falske venner på andre måter også. Hva er for eksempel forskjellen på et fødetilbud og en fødeavdeling? Hva betyr det å beholde et fødetilbud? Betyr det frem til et visst tidspunkt, eller betyr det også etter et visst tidspunkt?

Dette er spørsmål som det kan være fornuftig å reflektere over frem mot stortingsvalget. Min foreløpige konklusjon er at de som ikke ser forskjell på «fødetilbud frem til sykehuset er ferdig» og «fødeavdeling også etter at sykehuset er ferdig» godt kan karakteriseres som falske venner. Samtidig er det jo paradoksalt nok en ganske god beskrivelse av virkeligheten at vi faktisk risikerer å miste fødetilbudet når sykehuset er ferdig.

Retoriske spørsmål kan vi ta en annen gang, men jeg spør likevel:

Er det da naturlig å glede seg?

Se også