Nyheter

Appell: Kjære medborgere!

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Det er ikke mulig å vinne alle slag i en lang konflikt.

Vi opplever et betydelig nederlag i dag, når grunnsteinen legges ned for det såkalte fellessykehuset, som er ment å erstatte vårt velfungerende sykehus i Kristiansund, og som vil øke avstanden til sykehus for de som allerede har lengst vei.

Men i stedet for å møte opp og oppleve nederlaget på nært hold, så samles vi i stedet her. Til et slag som vi skal vinne.

Men skal vi vinne det, så må vi få skiftet ut de som i dag sitter i regjeringskontorene, og først og fremst må vi få skiftet ut ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Der må vi ha folk som ser hvor meningsløst det er å legge ned lokalsykehusene, folk som ser at hele befolkningen trenger tryggheten som ligger i å ha et godt og tilgjengelig fødetilbud, vi må ha folk der som vil fjerne foretaksmodellen, som egentlig er den modellen som gjør det mulig for én person å bestemme hvordan spesialisthelsetjenesten skal se ut. Og den personen er ikke en gang folkevalgt, men er utpekt av regjeringssjefen.

Når vi skal stemme i år, så må vi stemme på de partiene som har vist gjennom sin votering i stortinget at de ønsker å opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund.

Ett av de partiene har sin valgkampåpning i Kristiansund i dag, og de har med seg vår neste helseminister.

Skal vi lykkes med å opprettholde sykehus med føde og akutt i Kristiansund, så er det med Kjersti Toppe som helseminister det er mulig. I de andre kandidatene til den posten har vi faktisk ingen støtte. Så da er det viktig at vi heller ikke støtter dem.

Kimen til Nordmørslista var år med skjevfordeling i Møre og Romsdal. Men beslutningen om å etablere et såkalt fellessykehus i Molde for å erstatte vårt velfungerende sykehus i Kristiansund var den utløsende faktoren, det var dråpen som førte til at vi stilte til valg.

I år stiller vi ikke til valg. Men vi oppfordrer, så sterkt som vi kan, til at alle må stemme på de partiene som vil oss vel, – de partiene som vil opprettholde sykehus med fødeavdeling i Kristiansund også i fremtiden.

Se også