Nyheter

Befolkningen skal bli hørt

[trx_image url=» https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Linda-Dalseg-Høvik-07-2019-TH.jpg» title=»Linda Dalseg Høvik
» align=»left» shape=»square» width=»200″][trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/IMG_0103-e1563493630834.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik» align=»left»shape=»square» width=»200″]

Nordmørslista gikk i 2019 til valg på å arbeide for at Aure, Smøla og Kristiansund skal få anledning til å endre regiontilhørighet dersom innbyggerne ønsker det. I Kristiansund endte det med 8 representanter i bystyret, – like mange som Senterpartiet.

De to andre valgvinnerne, Senterpartiet, – som altså fikk like mange representanter i bystyret som oss, – og Arbeiderpartiet, – som fikk dobbelt så stor oppslutning og 16 representanter i bystyret, – hadde også nevnt regiontilhørighet i programmene sine.

Kristiansund Arbeiderparti hadde denne formuleringen i sitt partiprogram:
«Kristiansund Arbeiderparti ser muligheter ved å skifte region til Trøndelag. Politisk og kulturell nærhet, samferdsel og næringsutvikling er områder som gjør at Kristiansund Arbeiderparti ønsker at Kristiansund kommune starter samtaler i kommende kommunestyreperiode. Befolkningen skal bli hørt før en eventuell søknad sendes staten for å endre region. Det vil uansett ikke være Kristiansund eller enkeltkommuner som avgjør regiontilhørighet – det er det storting og regjering som gjør.»

Befolkningen skal bli hørt, står det.

I Kristiansund Senterpartis program fra 2019 står følgende å lese:

Kristiansund Senterparti vil arbeide for:

  • En utredning av konsekvensene ved endring av fylkestilhørighet.
  • Rådgivende folkeavstemming i spørsmålet om regiontilhørighet.

Rådgivende folkeavstemming der, altså.

Det er vel ingen som har programfestet når befolkningen skal bli hørt, men alle de tre største partiene i Kristiansund har altså vært tydelige på at befolkningen skal få si hva de mener.

Vi i Nordmørslista har hele tiden ønsket oss en folkeavstemming i forbindelse med stortingsvalget 2021. Det er både praktisk og økonomisk fordelaktig å gjennomføre folkeavstemming i forbindelse med stortingsvalget. Det er heller ikke noen god ide å trekke denne saken ut i tid. Det mener hverken de som er for eller de som er imot regionendring.

Nå ligger vi dessverre litt bakpå med utredningen, prosjektleder var ikke på plass før i mars 2021, og da var det bare tre måneder igjen til sommerferien. Så litt knapt med tid for å få en god utredning er det nok.

Men strengt tatt er det ikke utredningen som er viktigst. Vi kan si noe om hva fylkeskommunale tjenester koster, og vi kan si noe om hva fylkeskommunen har brukt på Nordmøre de siste årene. Vi kan si noe om hvor stort rammetilskudd og hvor mye skatteinntekter de tre kommunene genererer til fylkeskommunen. Men det er vanskelig å si noe om fremtiden, både med hensyn til hva vi kan forvente av innsats fra Møre og Romsdal og hva vi kan forvente av innsats fra Trøndelag i tilfelle det blir regionendring.

Det eneste vi har å bygge på er erfaring, og hvordan vi kan lære av erfaringen til å forutsi fremtiden.

Det er en vanskelig øvelse. Og vi tror kanskje ikke det vil finnes noen utredning som vil gi oss sikre svar på dette, uansett hvor lang tid og hvor mye ressurser vi kan bruke på det arbeidet.

Men det vi har gått til valg på, er jo at befolkningen skal bli hørt.

I Kristiansund er det nå to bystyremøter igjen før sommeren iht vedtatt møteplan. Vi forventer at det blir lagt frem en sak om folkeavstemming i forbindelse med stortingsvalget. Og ut fra hva de tre største partiene gikk til valg på i 2019, så bør jo utfallet av saken være noenlunde klar.

Befolkningen må bli hørt.

 

 

Se også