Nyheter

Betydningen av skole og barnehage i nærmiljøet

[trx_image url https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/09/68981720_484845212315270_4924603784992129024_n.jpg»  title=»Unni Karin Westad» align=»left»shape=»square» width=»300″]

Betydningen av skole og barnehage i nærmiljøet er av større betydning for trygghet for barn og foreldre – etter at nabokjerringa forsvant …

Barnehagene i Kristiansund har hatt en god fordeling omkring på øyene og plassert trygt og godt, like om hjørnet, – slik at storebror som er på skolen i nærheten, og kjenner den godt, kan ta med lillesøster på veien hjem. At størrelsen på barnehagene og skolene er akkurat passe til å gi barna og de voksne oversikt på en god måte, er nok en suksessfaktor. Hva trenger en familie i en liten by som Kristiansund? Vi trenger ingen sammenligning med Oslo Vi har valgt å bo her fordi vi ønsker å prioritere hva det nære og trygge representerer i livene våre. Vi skal ikke være nødt til å bruke timer på henting og bringing av barn i barnehage og på skole. Barnehagen og skolen skal ligge på vårt «land», i vår nærhet. Det skal kjennes trygt at de ansatte kjenner oss, ser oss og bekrefter oss hver dag. I en god skole og barnehage er innholdet, varmen, omsorgen og ikke minst – en leder som er til stede hver dag for å kunne styre skuta godt fremover i en ellers så urolig verden viktig!

Nordmørslista mener at dersom Kristiansund skal kunne fortsette å være en attraktiv by for våre barne- og ungdomsfamilier, må vi bevare dagens barnehage, – og skolestruktur. Vi mener at å erstatte trygge, lokale skoler med sentraliserte storskoler ikke gagner noen; hverken lokalmiljøene skolene og barnehagene er sentrert rundt, barna som mister tryggheten ved en kort skolevei, eller kommunens økonomi. Når sakene igjen kommer opp til budsjettbehandlingen til høsten vil Nordmørslista bevare dagens skolestruktur; stoppe nedleggelsen av Røsslyngveien barnehage, og stoppe sammenslåingen av Rensvik og Bjerkelund, og Dalabrekka og Gomalandet barneskoler. Vi vil konsekvent stemme imot alle forslag som foreslår å sammenslå skoler og barnehager som går imot ønskene til nærmiljøene disse befinner seg i. Vi vil forhindre at sommerstenging av barnehager og skolefritidsordningen går utover ordningens forutsigbarhet og trygghet. Dette for at foreldre som har barn på forskjellige skoler og barnehager kan planlegge ferie sammen for hele familien.

Godt valg !

 

Se også