Nyheter

Møreaksen, Romsdalsaksen eller ferge til evig tid?

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/08/Elisabeth-Jørgenvåg-002.jpg»  title=»Elisabeth Jørgenvåg» align=»left» shape=»square»
width=»170″]

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/06/Stig-Anders-Ohrvik-05-e1496356571221.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»150″]

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/08/Mette-Grødahl-002-e1502556080475.jpg»  title=»Mette Grødahl
» align=»left» shape=»square» width=»150″]

Nordmørslista har flere ganger tatt opp Romsdalsaksen i samferdselsutvalget, og etterlyst informasjon om ny bruteknologi og kostnader ved fergefri E 39 mellom Molde og Ålesund. Vi tror og håper at dette er en av grunnene til at flere har åpnet øynene for at det er behov for en skikkelig utredning av Romsdalsaksen. Vi mener fortsatt at det er en rekke spørsmål som står ubesvart, og som bør besvares ordentlig før samfunnet velger å bruke milliarder på den ene eller den andre løsningen. Blant de spørsmålene som trenger svar er følgende:

– Hva blir bomavgiften på strekningen Hjelset – Ålesund med Møreaksen?

– Hva blir bomavgiften på strekningen Hjelset – Ålesund med Romsdalsaksen?

– Hva mener kommende generasjoner er viktig?

– Hva blir vedlikeholdskostnadene årlig ved de ulike prosjektene?

– Skal det benyttes oppdatert teknologi, eller 10 – 15 år gammel teknologi?

– Hva er meningen med fergefri E39, er stamveien mellom Trondheim og Ålesund viktigst, eller er det viktigere med en lokal vei mellom Molde og Aukra?

– Hvorfor planlegges E39 gjennom tettsteder når føringer fra samferdselsdepartementet ellers tilsier at stamveger skal føres utenom?

– Er det i det hele tatt riktig å bruke så mye penger på fergefri E39 når vi har så dårlige veier og så stort etterslep på vedlikehold?

Dette er spørsmål som må besvares før det blir brukt milliarder av kroner på et trasevalg som ikke ser ut til å være i tråd med innbyggernes ønsker.

Møreaksen er uansett avslørt som en lokal vei som forsøkes finansiert som stamvei, – men som faktisk ikke tilfører stamveien noe positivt. Reisetiden mellom Trondheim og Ålesund blir ikke kortere med Møreaksen, bare dyrere. I tillegg er det et poeng at Romsdalsaksen også vil bedre kommunikasjonen via E136 fra Møre og Romsdal mot Østlandet. Det vil ikke Møreaksen gjøre

Både økonomi og trasevalg bidrar til stadig større skepsis til Møreaksen i hele fylket. Vi håper derfor enda flere av de folkevalgte lytter til velgerne og sørger for utredning av Romsdalsaksen i tråd med befolkningens ønsker.

Det blir forsøkt tegnet et trusselbilde om at hvis Romsdalsaksen skal utredes så blir pengene borte. Slik det ser ut pr i dag så er «ferge til evig tid» en trussel det går fint an å leve med. Hvis det eneste alternativet er Møreaksen er det godt mulig at nyere og mer miljøvennlige ferger er å foretrekke.

 

Se også