Nyheter

Nei til flere sammenslåinger og store bygg! Ja til trygge nærskoler og barnehager!

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Linda-Dalseg-Høvik-07-2019-TH.jpg»  title=»Linda Dalseg Høvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Skolestrukturen på Frei har i dag 3 barneskoler, med SFO og barnehager i nærheten, hvor barna som sogner til de ulike skolene ofte går sine år i barnehage i nærheten til skolen.

Barnehagene og nærskolen har de siste 8 årene jobbet tett opp mot hverandre i klynger. Et prosjekt som har vært veldig vellykket! Dette prosjektet har knyttet oss sterkere sammen, og har vært en stor fordel for barna.

Samarbeidet for en trygg og god overgang til skolen blitt styrket. En viktig overgang i et barns liv. Det er flere aspekter her som er viktige, men det å ha nærhet og trygghet til skolen man skal begynne på, samt venner som man har lange vennskapsbånd med over i skolen, er en stor fordel barna. Det ser både barnehagene og skolene.

En undervurdert fordel

Den sosiale sekken er vel så viktig som den med bøker. Et barn som er sosialt kompetent og som har gode sterke vennskap lærer mer! Små grupper og klasser med faste voksne skaper trygghet! Et oversiktlig skolemiljø med nok voksne like så. En skolefritidsordning med god bemanning og mulighet til å gi et tilbud utover oppbevaring er avgjørende. Kunnskap og kjennskap til eget nærområde er en undervurdert fordel. Familier bosetter seg i nærområdene til skolene. Dette er en fordel for både familien som enhet og barna!

Det at vi ligger nært hverandre handler om mer enn avstand, vi ligger i samme område, har samme tilknytning, vi besøker hverandre uten å måtte organisere for mye, noe som gjør kontakten hyppigere. Barna kjenner ikke bare hverandre, men skolens område, mange av de som jobber der, vi bruker de samme turplassene og vet hvor klassekamerater bor.

Vi er på mange måter et samfunn i samfunnet. Verden er stor nok for barn, trenger vi gjøre den større før de er klare? Kan vi ikke finne løsninger for å bevare de mindre enhetene for det beste for barna?

Hva er samfunnskostnaden?

Trenden med å bygge større for å spare penger er velkjent, nå også i Kristiansund. Små trygge enheter, det seg være for eldre, barn eller unge skal over i større enheter. Ikke nødvendigvis fordi det er bedre, men billigere. Har noen tenkt på hvordan dette skal bli for de involverte, eller er det bare bunnlinja som teller?

En ny barneskole for kretsene Bjerkelund og Rensvik er planlagt der inne i framtida et sted, skal alle berørte leve i usikkerhet inntil denne er vedtatt/står klar? Skal barna våre skysses hit og dit? Hva med SFO? Foreldre med barn i SFO på Frei kjører allerede kommunen rundt for å levere barn, flere uker i året, fordi kommunen har felles sammenslåing ved ulike skolene. Skal disse nå gjøre dette på fast basis? Hva er samfunnskostnaden her?

Sentralisering og stordriftsfordelen

Det er snakk om å samle administrasjonen ved freiskolene. Ironien i denne saken er latterlig! Vi klager på at sykehuset vårt mangler stedlig ledelse, for denne ble fjernet for å spare penger, men skal gjøre det samme med barneskolene i kommunen.

Vi hyler høyt om å legge ned avdelinger før nytt sykehus er ferdig, men skal gjøre det samme med barneskolene! Vi rakker ned på helseforetaket fordi deres elendige økonomi og håndtering av denne går utover pasienttilbudet. Kuttforslagene det ligger an til i skolene er vel ikke noe bedre, vel? Og hvor er tallene? Hva forventer kommunen å spare på dette? Og hva blir kostnadene for å få det gjennomført? Er virkelig hver en stein snudd, alle muligheter utredet? Eller er det iveren om sentralisering og stordriftsfordelene som blir satt foran velferden til våre barn, familier og ansatte i skolesektoren?

Vedtar bystyret i Kristiansund planlagte kutt i skolesektoren i juni møter de seg selv i døra så det synger etter! Nei til flere sammenslåinger! Ja til nærhet!

Nordmørslista mener:

[trx_gap]

[vc_row][vc_column][vc_basic_grid max_items=»120″ style=»load-more» items_per_page=»3″ item=»2951″ grid_id=»vc_gid:1437332511166-e72dc7c84d707d1cc7dbf50269b56d56-0″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column]

[trx_gap]

Se også