Nyheter

Det er verdt å kjempe for Nordmøre

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/08/Per-Helge-Pedersen.jpg» title=»Per Helge Pedersen» align=»left» shape=»square» width=»200″]Det stunder mot valg både til kommunestyrer og til fylkesting. Når det gjelder Nordmøre, har vi gjennom flere år falt mellom romsdals- og sunnmørsstolene. De stakkars nordmørsrepresentantene i fylkestinget har opplevd mange bitre nederlag som følge av det. Nå er vi plutselig kommet i en ny situasjon ved at Nordmørslista stiller til valg. Dette kan være den muligheten nordmøringene har til endelig å få innflytelse i fylkestinget. Jeg tror nemlig at vi kan komme i den situasjon at Nordmørslista kan komme i vippeposisjon, og da kan representantene fra Nordmørsliste i fylkestinget komme i en posisjon ingen andre tidligere fylkestingsreprepresentanter fra Nordmøre noen gang har opplevd å komme i. Nå kan nordmøringene endelig få innflytelse!

Jeg tror at mange politikere som i dag står på ulike lister til sine respektive hjemkommuner, faktisk vil bruke Nordmørslista til fylkestingsvalget. Dette bør også den vanlige nordmørsvelgeren tenke på. Ved å stemme på Nordmørslista kan endelig Nordmøre få sin rettmessige del av «kaka». Vi krever kun rettferdighet. Vi har ingen grunn til å tilrane oss noe på bekostning av andre. Vi krever bare vår del av de store pengeoverføringene som tildeles Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi krever bare vår del av de fylkeskommunale arbeidsplassene. Vi krever å bli hørt – vi krever å bli respektert.

På Nordmøre er vi alle nordmøringer om vi bor i nordmørsbyen Kristiansund eller om vi bor i en Nordmørskommune. Ja, vi nordmøringer som bor andre steder i verden er også nordmøringer – og vi vil alltid være det.

Kjemper vi sammen kan vi oppnå noe. Nå har vi en fellesnevner i Nordmørslista. Der kan vi samle oss. Til flere stemmer denne lista får på Nordmøre til større innflytelse vil Nordmørslista og Nordmøre få i fylkestinget. Og det er viktigere enn folk er klar over.

Det å ta kampen opp mot de etablerte partiene er selvsagt en tøff jobb. Men så er det også tøffe folk som er satt til å kjempe den kampen.  Hadde de etablerte partiene gjort jobben sin og hadde de forstått at det var viktig å fordele godene jevnt mellom fogderiene, hadde aldri Nordmørslista blitt en realitet. Dessverre er det mange som har rotet det til både i sykehussaken og i andre viktige spørsmål som gjelder Nordmøre.

Nordmørslista er ikke en protestliste i sykehussaken. Sykehussaken er bare en av en rekke saker hvor nordmøringene har tapt en rettferdig kamp. Andre har brukt alt annet enn «blanke våpen». Andre har brukt list og kameraderi for å oppnå «seier». Men det kan for dem bli en kostbar seier. Nordmørslista jobber for et bedre Nordmøre. Nordmørslista jobber for en region i vekst og utvikling.

I mange år har jeg vært opptatt av å fremsnakke Nordmøre. Jeg vet at det er mange flinke nordmøringer. Vi har et allsidig næringsliv som er innovative på mange områder. Men er vi flinke til å fortelle alt vi er gode på? Dessverre er vi ikke det.

Nordmøringene har ingen ting å skjemmes over. Vi bor i et av Norges beste områder. Vi har en fantastisk natur. Vi har noen av Norges rikeste ressurser. Og Nordmøre har fremtidsmuligheter mange andre mennesker i denne verden bare kan drømme om. Nordmøre vil alltid være en grønn oase. På Nordmøre har vi uendelig mange muligheter. Dem har vi utnyttet før og dem skal vi utnytte i fremtiden.

Når er det viktig for nordmøringene å stå opp – og det er viktig å stå opp sammen. Fylkestinget er viktigere enn det mange tror. Men skal vi få innflytelse der må vi gjøre noen grep. Det viktigste og smarteste grepet nå er å stemme på Nordmørslista. Det gir innflytelse og det vil gi håp for fremtiden.

Godt valg Nordmøre!

Se også