Fasthet i politikken og å stå fast i politikken er to vidt forskjellige ting

Linda Dalseg Høvik

Jeg leser Pål Farstad sitt innlegg vedrørende Møreaksen og det han kaller fasthet i politikken. Et forøvrig veltalende innlegg, men her er vi veldig uenige Pål.

Enighet i ett og alt hadde nok skapt en fasthet i politiske avgjørelser, men det at vi ikke alltid er enige er ofte det som skaper nye løsninger. Fasthet i politikken må ikke bety at man «står fast» ved løsninger og vedtak som er gjort «i går» uansett hva som skjer. Da står man fast i politikken.

Som mange påpeker var MA den gang eneste alternativ, og klokhet i politikk må være å skape endringer i de tilfeller hvor bedre alternativ dukker opp. Det å være forkjemper for Romsdalsaksen betyr ikke at man ikke «unner» øyboerne på Midsund fastlandsforbindelse, men det er ikke riktig å sende fergefri E39 gjennom Molde by og over disse øyene for å innfri det.

Ordtaket det er ikke for sent å snu holder seg også i denne saken. Dersom et mer samfunnsnyttig, miljøvennlig og fornuftig alternativ økonomisk sett dukker opp, må det jo være en fornuftig politikk å sette det dårligere alternativet til side. Vi har flere øyer her på Nordmøre som også gjerne skulle hatt fastlandsforbindelse, men vi prøver ikke kutte køa ved å legge E39 over alle sammen.

Så kan jeg bare oppfordre velgerne til å bruke stemmen sin i årets valg, de lokale valgene og fylkestingsvalget er viktig for regionen din! Bruk stemmen din!

Linda Dalseg Høvik, 3.-kandidat ved kommunevalget i Kristiansund og 5.-kandidat ved fylkestingsvalget

 

 

Nordmørslista mener: