68380863_1229421257243259_8199560521930768384_n

-Min hjertesak er at fødeavdeling, akuttavdeling og barneavdeling i Kristiansund skal bestå. Hele befolkningen skal ha en god og trygg helseberedskap, spesielt for kvinner i forbindelse med graviditet og fødsel. Vi skal bevare Aure Rehab. Nordmøre har ikke mer å miste! Jeg har også fokus på vedlikehold av veier og bedre samferdselsløsninger, som f.eks. ferge Aure-Hitra, smartere bruk av Kystekspressen og økt fergetilbud!

Alle skal være velkommen til Aure, både for å bo, besøke og arbeide! Desentraliserte og fleksible tjenester er viktig og bra både for trivsel, samt mestring av travle hverdager. Jeg er i mot utbygging av vindturbiner.

Se også