Nyheter

Å spille hverandre gode

[vc_row][vc_column][vc_column_text][trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Stig-ANders-Ohrvik.jpg» align=»left» title=»Stig Ohrvik
» width=»200″]

 

Helse i et nordmørsperspektiv

I et blogginnlegg med overskriften «Regiondebatt fra et helseperspektiv», uttrykker administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF bekymring for at helse blir glemt i regiondebatten. Han uttrykker bekymring over regionens muligheter til å investere i nye bygg og nytt medisinsk utstyr, og dessuten faren for at universitetssykehuset i Trondheim kan få en lavere internasjonal status. Til sist avslutter han blogginnlegget med en oppfordring om å «være gode lagspillere» og å «spille hverandre gode».

Hvis han virkelig mener dette, så er tiden overmoden for å se en gang til på spesialisthelsetjenesten på Nordmøre. Nettopp den storstilte nedbyggingen av spesialisthelsetjenesten på Nordmøre var nok snarere dråpen i begeret som har ført til den massive oppslutningen om folkebevegelsen Nordmøre til Trøndelag (eller spikeren i kista om man foretrekker en mer nærliggende analogi).

Det er ikke sikkert utfallet av regiondebatten gir oss mer, men vi har i alle fall ikke mer å tape.

På Nordmøre har vi pr definisjon allerede mistet alt. Skulle vi føle oss truet av en mulig «reduksjon i regionens muligheter til å investere i nye bygg og nytt medisinsk utstyr»? Skulle vi føle oss truet av at «en lavere internasjonal status for universitetssykehuset»?

Det er i akuttsitasjoner vi har behov for nærhet til spesialisthelsetjenesten. Den nærheten er det allerede bestemt at vi ikke skal være forunt. For planlagt behandling er det ikke noe større problem å reise til Oslo enn det er å reise til Trondheim eller til Ålesund. Tvert imot er det strengt tatt enklere å reise til Oslo, og så får vi en god mulighet til å støtte opp om flyplassen vår også. Mange velger allerede denne reisen for å få utført planlagt behandling.

Spesialisthelsetjenesteloven stiller fortsatt krav om likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenesten for hele befolkningen. Så hvis ambisjonen er å gi befolkningen i Midt-Norge fremragende helsetjenester, så er det på tide at noen begynner å tenke på hele befolkningen igjen.

Vi klarer aldri å spille hverandre gode og utnytte hverandres fortrinn med halve laget sittende på benken.

Se også