Sunnmørslista blander ikke bare kortene, de bruker til og med feil kortstokk, når de på sine nettsider setter både fogderier, tjenesteområder og ulike forvaltningsnivåer opp mot hverandre.

Vi har stor forståelse for at Sunnmørslista føler at Sunnmøre er avspist med en brøkdel av det de skulle hatt. Vi er imidlertid ikke enige i den polariseringen som Sunnmørslista legger opp til, hvor de velger å se Nordmøre og Romsdal under ett, og dermed fremstiller det som om Nordmøre har blitt tilgodesett med en uforholdsmessig stor del av offentlige ressurser.

Vi er også uenige i den polariseringen det legges opp til ved å sette ulike tjenesteområder opp mot hverandre. Sett fra Sunnmøre er det ikke sikkert at et operahus i Kristiansund fremstår som en fornuftig måte å bruke fylkeskommunale midler på. Det er imidlertid riktig som Sunnmørslista selv påpeker; det er faktisk et annet budsjett. Vel er det snakk om å bruke offentlige midler til best mulig gavn for innbyggerne, men som folkets representanter på fylkestinget plikter vi å ta ansvar for både det ene og det andre ansvarsområdet. Det er verken konstruktivt eller ansvarlig å sette fylkeskommunens ulike oppgaver opp mot hverandre. Fylkeskommunen har ansvar på mange områder, deriblant samferdsel, utdanning og altså kultur.

Vi er derimot enige med Sunnmørslista i at en uforholdsmessig del av fylkets ressurser havner i Romsdalen. Vi vil gjerne gjøre felles sak med Sunnmørslista med dette utgangspunktet, og være med å bidra til at flere fylkeskommunale ressurser, kompetanse og arbeidsplasser blir bedre fordelt i fylket.

Vi tror at vi kan oppnå dette best ved å samarbeide med de som har en felles virkelighetsforståelse, snarere enn å motarbeide hverandre når vi egentlig ønsker det samme.

Nordmørslista har ambisiøse tanker om samferdsel, og ser på gode samferdselsløsninger i hele fylket som et gode for nettopp hele fylket. Vi er også overbevist om at forutsetningen for å få til gode samferdselsløsninger er å bygge allianser og etablere bred støtte for det enkelte prosjekt. Det innebærer blant annet å ha respekt for vedtatte prioriteringer. Nordøyvegen er i dag nummer 1, Todalsfjordprosjektet er nummer 2. Nordmørslista vil dermed være en garantist for Nordøyvegen på fylkestinget.

Nordmørslista vil søke å opptre ansvarlig og konstruktivt for å bidra til at fylkeskommunale ressurser blir mer likelig fordelt i hele fylket, på alle fylkeskommunens ansvarsområder. Det innebærer selvfølgelig at vi ønsker at flere ressurser skal fordeles til Nordmøre, men det betyr også at vi vil arbeide for en fordeling som kommer hele fylket til gode, fordi vi ser det som en fordel for alle innbyggerne i fylket at ressursene er likelig fordelt.

Vi tror at vi kan oppnå dette best ved å samarbeide med de som har en felles virkelighetsforståelse, snarere enn å motarbeide hverandre når vi egentlig ønsker det samme.

Vi gleder oss til å samarbeide med Sunnmørslista på fylkestinget, for å gjøre hele Møre og Romsdal til et bedre sted å leve, ikke bare for de innbyggerne som er bosatt i nærheten av fylkeshusa.

Se også