Av Stig Anders Ohrvik

Det har vært et problem for Nordmøre at vi ikke har evnet å samle oss og samarbeide til beste for felles interesser. Det er godt mulig at avstandene har vært for store til at vi har klart å se våre nærmeste naboers behov. Fjordene, som en gang var de viktigste ferdselsårene, som sørget for å ivareta samhold og samhandling, har blitt barrierer for god kommunikasjon i stedet for å fungere som levende ferdselsårer. Hvis vi skal komme oss videre som en samlet enhet må vi igjen klare å forsere fjordene, og vi må klare å samarbeide til felles beste.

Todalsfjordprosjektet er ikke bare et lokalt prosjekt mellom Sunndal og Surnadal. Todalsfjordprosjektet vil bidra til et utvidet bo- og arbeidsmarked på indre Nordmøre, men vil sammen med utbedring av RV 70 også bidra til vesentlig bedre kommunikasjon mellom indre og ytre Nordmøre. Todalsfjordprosjektet slik det foreligger i dag vil både bidra til bedre mulighet for pendling mellom Tingvoll og Surnadal og være den mest effektive veien mellom Surnadal og Kristiansund. Todalsfjordprosjektet er det andre store samferdselsprosjektet som står for tur i Møre og Romsdal, etter Nordøyvegen, og utsikter til fergeavløsningsmidler i 40 år bidrar til at Todalsfjordprosjektet kan stå foran snarlig realisering.

Hvis vi skal klare å samle Nordmøre til felles beste trenger vi ikke færre, men flere gode kommunikasjonslinjer, både på langs og på tvers.

Todalsfjordprosjektet er imidlertid ikke en erstatning for fergefri kryssing av Halsafjorden langs E39. Hvis vi skal klare å samle Nordmøre til felles beste trenger vi ikke færre, men flere gode kommunikasjonslinjer, både på langs og på tvers. Fergefri kryssing av Halsafjorden langs E39 ligger an til å kunne bli et pilotprosjekt som kan forseres raskere enn tidligere forutsatt. Det er derfor viktig å se de ulike prosjektene i sammenheng, og se at det er behov for gode kommunikasjonslinjer sørover og nordover både på indre og ytre Nordmøre, men også mellom indre og ytre Nordmøre.

Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen
Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen

Når både Halsafjorden og Todalsfjorden i nær fremtid kan forseres fergefritt er Talgsjøtunnelen og tverrforbindelse over Vinjefjorden mellom kommunene Aure og Halsa det neste vi må satse på på Nordmøre. Talgsjøtunnelen og tverrforbindelse over Vinjefjorden vil lette kommunikasjonen og utvide felles bo- og arbeidsmarked på Nordmøre betydelig. Utsikter til fergeavløsningsmidler i 40 år gir et godt utgangspunkt for å realisere Talgsjøtunnelen og tverrforbindelse mellom Halsa og Aure som ett prosjekt, som vil avløse to fergesamband, Seivika – Tømmervåg og Aresvik – Hendset. Inntil dette kan gjennomføres er det imidlertid viktig å arbeide for en tredje ferge og nattåpent samband på strekningen Seivika – Tømmervåg.

I tillegg til de eksisterende fergesambandene må det være et mål å etablere fergeforbindelse mellom Aure og Hitra så snart som mulig, slik at arbeidsmarkedet på ytre nordre Nordmøre kan nyte godt av det økende behovet for arbeidskraft på Hitra, bla.a. som følge av havneutbygging i regi av Kristiansund og Nordmøre Havn.

Når vi på Nordmøre har klart å realisere dette vil teknologien være moden for senketunnel til Smøla og fast forbindelse til Hitra også. Nordmørslista mener at vi på Nordmøre må være såpass offensive at vi arbeider for å realisere dise prosjektene i overskuelig fremtid. Vi har alt å vinne, og ingenting å tape.

Se også