Stig ved Piren NYTT

-Vi må samarbeide mer nordover og utvikle kystregionen. Jeg vil derfor jobbe for fergefri forbindelse over Talgsjøen og endret regiontilhørighet. Fergefri forbindelse nordover vil skape et større omland både for flyplassen, for sykehuset og for utdanningstilbudene i Kristiansund. Alt dette skal bestå og utvikles videre. For å få til det er vi helt nødt til å se nordover. Det er viktig å ha representanter på fylkestinget som er positive til at Nordmøre kan skille lag med Sunnmøre og Romsdal for å bli en del av Trøndelag. Så lenge vi er en del av Møre og Romsdal må vi videreutvikle både videregående skoler, fagskolen og høyere utdanning, og bidra til å realisere Campus Kristiansund. Jeg er motstander av bypakke Kristiansund med bompengefinansiering, og vil stemme imot dette også på fylkestinget.

Se også